Wat kun je vinden?

Hier lees je welk soort bronnen je bij het RAR kunt doorzoeken, wat precies ons werkgebied is en waarom je bepaalde gegevens en bronnen niet zomaar mag inzien.

Uitgelicht

Genealogische bronnen

De primaire genealogische bronnen (doop-, trouw-, begraafregisters voor 1811, burgerlijke stand vanaf 1811 en bevolkingsregisters vanaf 1810) kun je digitaal op deze website doorzoeken en inzien. Houd er wel rekening mee dat er regels zijn voor het openbaar maken van deze bronnen.

Waterschap Rivierenland

Het RAR heeft een online stamboom van de 474 rechtsvoorgangers van het huidige Waterschap Rivierenland met directe links naar alle bewaard gebleven archieven.

Open Data

Het RAR stelt op deze website archieftoegangen beschikbaar als open data. Zo geven we proactief invulling aan de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).