Wetten en regels

Er zijn regels voor het openbaar stellen van gegevens. Denk aan de AVG en de auteurswet. Wat betekent dat voor historisch onderzoek?