Disclaimer

Algemeen

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Regionaal Archief Rivierenland heeft de informatie op deze site met veel zorg samengesteld. Aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen wijst het RAR af. De website bevat hyperlinks naar andere instellingen. Ook worden vanuit andere sites links naar de website van het RAR gelegd. Voor de informatie op deze externe sites is het RAR niet verantwoordelijk.

Auteursrecht

Het Regionaal Archief Rivierenland respecteert de wettelijke bepalingen als het gaat om het intellectuele eigendom van beeldmateriaal. Wij spannen ons dan ook in om te achterhalen waar eventuele rechten van derden op het materiaal in onze collecties berusten. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Mocht u in onze collecties beeldmateriaal tegenkomen waarvan u van mening bent dat u daar auteurs- of andere rechten aan kunt ontlenen en/of als u gegronde bezwaren heeft tegen publicatie via deze website, dan verzoeken we u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Bij publicatie van het beeldmateriaal waarvan de auteursrechten niet bij het Regionaal Archief Rivierenland berusten, dient de afnemende partij zelf de toestemming van de rechthebbenden voor de publicatie te verkrijgen.