serverruimte

E-depot en Open Data

Tegenwoordig wordt de meeste informatie digitaal aangemaakt en opgeslagen. Archief wordt dus ook steeds meer digitaal. Voor het duurzaam bewaren van digitaal archief hebben wij een e-depot. Daarnaast kun je open data downloaden.

Uitgelicht

Eerste digitale archieven

De bouwvergunningen in de eerste overgebrachte digitale archieven van de Gemeente Tiel zijn op deze website te bekijken.

Webinar Digitale Uitplaatsing

Het Regionaal Archief Rivierenland en de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard zijn samen aan de slag gegaan met uitplaatsing naar het e-depot. Léon Masselink (Adviseur digitale ontwikkelingen RAR) en Yvonne Schouten (Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard) vertellen over hun ervaringen.

Privacybeleid

Bij het verwerken van gegevens is privacy een belangrijk onderwerp. Het RAR gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen en houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie.