serverruimte

E-depot en Open Data

Tegenwoordig wordt de meeste informatie digitaal aangemaakt en opgeslagen. Archief wordt dus ook steeds meer digitaal. Voor het duurzaam bewaren van digitaal archief hebben wij een e-depot. Daarnaast kun je open data downloaden.

Uitgelicht

Eerste overgebrachte digitale archieven

De bouwvergunningen in de eerste overgebrachte digitale archieven van de Gemeente Tiel zijn op deze website te bekijken.

Demo gebruik e-depot

Bekijk hier de demonstratie over hoe het je als ambtenaar het e-depot kan gebruiken bij uitgeplaatste archieven.

Privacybeleid

Bij het verwerken van gegevens is privacy een belangrijk onderwerp. Het RAR gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen en houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie.