Particulier archief

Het RAR heeft belangstelling voor particulier, historisch materiaal uit ons werkgebied. Heeft je organisatie of instelling een eigen archief, heb je thuis foto’s of een archief van een stichting of vereniging? Wil je dit archief veilig opslaan en ervoor zorgen dat het voor altijd wordt bewaard en voor iedereen toegankelijk is? Neem dan contact met ons op.

Je boek voor altijd bewaard
Nu het zelf uitgeven van een boek steeds makkelijker wordt, verschijnen er steeds meer boeken. Voor ons is het heel moeilijk om dit soort zogenoemde 'grijze literatuur' te vinden, maar we zijn er wel heel erg in geinteresseerd. Ken of ben je een auteur die zelf een publicatie uitgeeft in of over ons werkgebied? Neem dan contact op met bibliothecaris Nico Hoevenaars, via 0344 612 230 of via het contactformulier. Als wij de publicatie opnemen in onze bibliotheekcollectie, wordt die permanent bewaard, is altijd terug te vinden op onze website en op te vragen en in te zien in onze studiezaal.

Coronacollectie
Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor iedereen. Om onze (klein)kinderen een beeld te geven van deze bijzondere tijd, bouwen we aan een coronacollectie. Maar daar hebben we hulp bij nodig. Heb je materialen die laten zien wat het effect van de coronacrisis is op het dagelijks leven in het Rivierengebied? Stuur ze ons toe!