Particulier archief

Het RAR heeft altijd belangstelling voor particulier, historisch materiaal uit ons werkgebied. Heeft je organisatie of instelling een eigen archief, heb je thuis foto’s of een archief van een stichting of vereniging? Wil je dit archief veilig opslaan en ervoor zorgen dat het voor altijd wordt bewaard en voor iedereen toegankelijk is? Neem dan contact met ons op. Het maakt niet uit of dit archief bestaat uit papieren, foto's enzovoorts, digitaal is of een combinatie van beide. 

Aanlevering particulier archief
We controleren altijd of het archief dat je wilt aanleveren aan een aantal eisen voldoet. Zo weten we zeker dat het op lange termijn toegankelijk blijft. Daarnaast is dit nodig voor het kunnen exporteren, importeren en raadplegen van het digitale archief. Het aanleveren van particulier archief is altijd maatwerk. We moeten per archief kijken wat er nodig is en wat er wel of niet kan ontbreken. Toch zijn er een aantal standaard punten die we controleren, om te zien in hoeverre het archief duurzaam, geordend en toegankelijk is. Als je meer wilt weten, Neem contact op met Nico Hoevenaars: 0344 612 230 of via het contactformulier.

Je boek voor altijd bewaard
Nu het zelf uitgeven van een boek steeds makkelijker wordt, verschijnen er steeds meer boeken. Voor ons is het heel moeilijk om dit soort zogenoemde 'grijze literatuur' te vinden, maar we zijn er wel heel erg in geinteresseerd. Ken of ben je een auteur die zelf een publicatie uitgeeft in of over ons werkgebied? Neem dan contact met ons op. Als wij de publicatie opnemen in onze bibliotheekcollectie, wordt die permanent bewaard, is altijd terug te vinden op onze website en op te vragen en in te zien in onze studiezaal.

Coronacollectie
Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor iedereen. Om onze (klein)kinderen een beeld te geven van deze bijzondere tijd, bouwen we aan een coronacollectie. Maar daar hebben we hulp bij nodig. Heb je materialen die laten zien wat het effect van de coronacrisis is op het dagelijks leven in het Rivierengebied? Stuur ze ons toe!