Auteursrecht

Op beeldmateriaal en andere 'oorspronkelijke' werken van letterkunde, wetenschap of kunst kunnen auteursrechten berusten. Auteursrechten berusten in eerste instantie veelal bij de auteur/maker (fotograaf), maar dat hoeft niet. Auteursrechten kunnen namelijk (gedeeltelijk) worden overgedragen, in dienstverband gemaakt zijn of vererven (tot 70 jaar na het overlijden van de maker). Is een werk in dienstverband vervaardigd dan berust het auteursrecht bij de werkgever.

Het auteursrecht staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Deze aandacht voor auteursrecht heeft alles te maken met de toegenomen digitale mogelijkheden tot vermenigvuldiging en publicatie van werken. Erfgoed instellingen willen en onderzoekers vragen om digitale ontsluiting van collecties via Internet. Collecties tonen op Internet is echter een vorm van publiceren (openbaar maken) die in strijd kan zijn met de auteurswet als auteursrechtelijke zaken niet geregeld zijn.

Het Regionaal Archief Rivierenland houdt uiteraard rekening met auteursrecht. Mocht u echter constateren dat wij zonder uw toestemming als auteursrechthebbende beeldmateriaal online publiceren, neem dan alstublieft direct contact met ons op. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen omdat niet in alle gevallen de maker van een afbeelding bekend is.

Het Regionaal Archief Rivierenland bezit ook zelf auteursrechten van een aantal collecties die beheerd worden, waaronder die van de fotografen J. Bouwhuis, N.M.F. Lathouwers, Campagne, J. Dekker uit Hoogblokland en de kunstenaars Lies Veenhoven en Roelof Warrink. Het archief beheert ook afbeeldingen waarvan het de toestemming heeft gekregen om deze op de website te tonen. Daarvoor heeft het dan een licentie gekregen van de auteursrechthebbende.