Genealogische bronnen

De primaire genealogische bronnen (doop-, trouw-, begraafregisters voor 1811, burgerlijke stand vanaf 1811 en bevolkingsregisters vanaf 1810) zijn digitaal in te zien. Het kan zijn dat van enkele gemeenten de meest recente openbare akten nog niet digitaal in te zien zijn. Dit heeft te maken met de openbaarheidstermijn van 100 jaar voor geboorteakten, 75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten. Aan de digitalisering ervan wordt gewerkt. Je kunt direct naar het overzicht van al onze bevolkingsregisters, akten van de burgerlijke stand en kerkelijke DTB-registers, en daarbinnen filteren op plaats en soort bron.

Persoons- en archiefkaarten Bommelerwaard
Het openbare bestand van de persoons- en archiefkaarten van de Bommelerwaardse gemeenten over de periode 1938 - 1994 is te raadplegen op de computers op de studiezaal van het RAR. Kaarten zijn openbaar van personen die meer dan 20 jaar geleden zijn overleden of meer dan 130 jaar geleden geboren.

Welke registers zijn al geïndexeerd en online te doorzoeken?

  • Alle bevolkingsregisters vanaf 1810
  • De doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters voor 1811 van de Bommelerwaardse gemeenten
  • De burgerlijke stand vanaf 1811 van de Bommelerwaardse gemeenten

De burgerlijke stand van de gemeenten boven de Waal is niet doorzoekbaar op deze website. Akten die ontsloten zijn, kun je vinden via de website WieWasWie.

Kerkgenootschappen
Bij de doop-, trouw-, en begraafregisters (DTB) maken we onderscheid tussen de kerkgenootschappen.

Openbaarheid
Aan de openbaarheid van genealogische bronnen zijn regels gesteld.