Bronnen voor familieonderzoek

Er zijn vele bronnen waarin je gegevens kunt vinden over je familie, voorouders of gewoon personen waarin je geïnteresseerd bent. Heel belangrijk zijn de kerkelijke doop-, trouw-, begraafregisters van voor 1811, de akten van de burgerlijke stand vanaf 1811 en gemeentelijke bevolkingsregisters vanaf 1810. Al deze registers bewaren we en kun je digitaal op deze website inzien. Voor een deel zijn ze ook al geïndexeerd en kun je eenvoudig zoeken of een naam voorkomt in de registers.

Welke registers zijn op onze website op naam te doorzoeken?

  • Vrijwel alle bevolkingsregisters vanaf 1810. Aan de indexering van de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Lingewaal (Asperen, Heukelum, Herwijnen, Spijk en Vuren) werken we nog.
  • De doop- en trouwregisters van voor 1811 van de Bommelerwaardse kerkgenootschappen en van een deel van de andere kerken. De indexering loopt nog. Incidenteel zijn ook begraaf- en lidmaterenregisters al ontsloten op naam.
  • De burgerlijke stand vanaf 1811 van de Bommelerwaardse gemeenten en een deel van de plaatsen van de voormalige gemeente Lingewaal (Asperen, Heukelum, Herwijnen en Vuren). Een deel van de akten van de burgerlijke stand van de andere gemeenten in ons werkgebied is toegankelijk via de website WieWasWie.

Doodsbriefjes
Doodsbriefjes (artsenverklaringen, overlijdensverklaringen, etc.) werden ingevoerd in 1865. Vanaf 1926 werden twee verklaringen gemaakt: doodsbriefje A met een beknopte omschrijving van de doodsoorzaak en doodsbriefje B met een uitgebreidere verklaring. Vanaf 1 april 1956 bevat het doodsbriefje A niet meer de exacte doodsoorzaak. Veel van die briefjes zijn inmiddels (soms ten onrechte) vernietigd. Ze mochten alleen worden vernietigd als de doodsoorzaak werd vermeld op de persoonskaart. Dit is helaas bij de meeste gemeenten niet systematisch gebeurd. Van enkele plaatsen zijn de doodsbriefjes doorzoekbaar gemaakt.

Openbaarheid en AVG
Aan de openbaarheid en inzage in de gegevens van genealogische bronnen die nog geen 100 jaar oud zijn, zijn regels gesteld. Zo zijn geboorteakten pas openbaar na 100 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Akten die net pas openbaar zijn geworden, zijn soms nog niet meteen op de site te vinden. Aan de verwerking ervan wordt dan nog gewerkt.

De digitale bestanden (scans) van bevolkingsregisters en gezinskaarten van 1900 tot 1938 kunnen persoonsgegevens bevatten van personen die nog leven. Lang niet altijd is namelijk de overlijdensdatum van een persoon bekend. Daarom worden alleen bestanden getoond waarop geen personen vermeld staan die korter dan 110 jaar geleden geboren zijn. De bestanden waarop wel personen staan die korter dan 110 jaar geleden zijn geboren, krijg je dus niet online te zien op de website. Ook niet als er op dezelfde kaart personen staan die langer dan 110 jaar geleden zijn geboren. De basisgegevens (naam, geboortedatum en plaats) van die 'oudere' personen op een blad van de bevolkingsregisters of gezinskaarten worden wel getoond in de zoekresultaten.

Kerkgenootschappen
Bij het zoeken naar persoonsgegevens kun je voor 1811 rekening houden met de kerkelijke achtergrond van een persoon. Daarom kun je in de zoekresultaten filteren op kerkgenootschap. We hebben een overzicht gemaakt van de verschillende kerkgenootschappen waarvan wij archieven hebben. Let op: de kerkelijke situatie voor 1811 was soms complex. Je kunt bijvoorbeeld dopen en huwelijken van personen die katholiek waren ook vinden in de registers van de nederduits gereformeerde kerk!