Voorkant jaarverslag 2021 Regionaal Archief Rivierenland met als titel Inspiratie

Bestuur en stukken

Bestuur
De samenwerking voor het beheer van de archieven van de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Maasdriel, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De gemeentebesturen zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het archief. Basis van de regeling is de uitvoering van de Archiefwet. Hierin is het beheer en de beschikbaarstelling van openbare archieven geregeld. Het RAR voert deze taken uit voor de aangesloten gemeenten en het Waterschap Rivierenland. Bekijk hier de leden van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de Beeld- en Oordeelvormende Vergadering (BOV) van het RAR.

Jaarverslagen

Beleidsplannen

voorkant beleidsplan RAR 2022-2025

beleidsplan RAR 2019-2022