Kinderstadsrechten Culemborg

Tarieven dienstverlening RAR

Open Data
Op de website van het RAR zijn de scans van openbare archiefstukken die rechtenvrij zijn, gratis te gebruiken onder CC-BY-SA. Dit betekent dat je bij gebruik de naam van de bron (het RAR) moet vermelden. Daarnaast mogen anderen wat jij deelt, ook gratis delen. Je kunt op onze website metadatasets van rechtenvrije data downloaden als open data.

Scans
Het RAR biedt een gratis service voor het maken van scans van stukken die nog niet zijn gedigitaliseerd. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden die je hier kunt lezen. Niet alle stukken komen voor deze dienst in aanmerking en je mag maximaal 3 inventarisnummers per week aanvragen. Meer scans per week zijn tegen betaling mogelijk. Hiervoor rekenen we € 21,- per kwartier. Ook voor maatwerk rekenen we € 21,- per kwartier. Bij maatwerk gaat het om afwijkende afdruk- of bestandsformatie en reproducties van details uit een analoog of digitaal bestand.

Kopieën
Op de studiezaal mag je, na toestemming van de studiezaalmedewerker, foto’s maken van stukken. Je kunt de studiezaalmedewerker ook vragen een scan te maken en deze naar je te mailen. Dit is een gratis service. Papieren kopieën tot A4-formaat (zwart/wit) zijn ook mogelijk, maar tegen betaling van € 0,60 per kopie en kunnen alleen met pin worden betaald.

Onderzoek en inlichtingen
De meeste diensten die het RAR biedt, zijn gratis, zoals:
• Het geven van mondelinge aanwijzingen over de structuur van het archief en de organisatie van het archiefvormende orgaan.
• Het mondeling verwijzen naar archieven en collecties waarin je onderzoek kunt doen naar het antwoord op een bepaalde vraag en het verwijzen naar andere instellingen of personen.
• Het verrichten van onderzoek dat op grond van wettelijk voorschrift kosteloos moet worden verricht.

Je kunt ons ook vragen ander onderzoek te doen in onze archieven en collecties. Hiervoor moet je per brief, mail of contactformulier een verzoek bij ons indienen. Dit onderzoek kost (ongeacht het resultaat) € 84,- per uur en € 21,- per kwartier.

Afschriften en uittreksels
De kosten voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand of ander stuk staan in het Legesbesluit akten burgerlijke stand van de Rijksoverheid.

Uitlenen
In overleg lenen we soms stukken uit. Bijvoorbeeld voor tentoonstellingen. Voor het opzoeken en verzendklaar maken van archiefstukken, rekenen we € 42,- per halfuur of deel daarvan (exclusief verzendkosten).

Adviezen
Adviezen over restauratie of conservering van documenten aan niet-aangesloten instellingen en particulieren kost € 84,- per uur. Deze adviezen zijn gratis als ze worden gegeven bij een acquisitie.

Ondersteuning
Het op verzoek van derden meewerken aan de samenstelling van tentoonstellingen, cursussen, inleidingen, studiedagen of rondleidingen kost € 84,- per uur.

Lezingen en rondleidingen
In overleg geven we lezingen of rondleidingen door onze depots aan verenigingen en groepen. Het tarief voor een lezing is € 84,- en voor een rondleiding voor maximaal 15 personen € 56,-.

Transferkosten betalingen vanuit het buitenland
Voor de kosten van het overmaken van bedragen vanuit het buitenland en/of het omwisselen van buitenlandse valuta brengen we de geldende kostprijs in rekening.

Algemeen
De vermelde bedragen zijn inclusief BTW en exclusief eventueel werkelijk gemaakte verzendkosten (verpakking en porto).

Ten aanzien van digitale reproducties is de directeur/streekarchivaris bevoegd om te bepalen dat van bepaalde stukken vanwege het treden in rechten van derden (auteursrecht, portretrecht, privacyregelgeving etc.) of de materiële staat geen reproducties gemaakt mogen
worden.

In alle gevallen is de directeur van het Regionaal Archief Rivierenland bevoegd om af te wijken
van de gehanteerde tarieven.