Hoera, rode stippen!

rode stippenSommige stukken in onze depots hebben een rode stip op de omslag. Dit betekent dat ze te slecht zijn om te raadplegen of te digitaliseren. Veel schade kunnen we zelf restaureren, maar soms is er meer specialistische kennis voor nodig en dan komen bijvoorbeeld Hoogduin papierrestauratoren in beeld.   

 

civiele procesdossiersOnlangs kregen we weer een groot aantal stukken gerestaureerd retour! Onder andere civiele procesdossiers van bijna 400 jaar oud en landbouwverslagen van de gemeente Waardenburg uit 1896. In de procesdossiers kun je veel informatie vinden over het leven en de omstandigheden in een bepaalde periode en in de landbouwverslagen staat onder meer vrij gedetailleerde informatie over verbouwde gewassen, veestapels, gezondheid van dieren, handel etc. Zowel wij als alle onderzoekers zijn er heel blij mee dat deze belangrijke bronnen nu weer in te zien en digitaliseerbaar zijn! 

Charters
Ook heeft Hoogduin een aantal charters met zegels opnieuw geborgen in een zogenoemde 3d-berging. Dat is een speciaal ontworpen verpakking voor charters, waarbij een opstaande rand ervoor zorgt dat er geen druk op de kwetsbare zegels wordt uitgeoefend. De perkamenten charters worden indien nodig gevlakt en schoongemaakt, de zegelstaarten worden vlak gemaakt en de zegels gereinigd. De charters en zegels worden op de drager vastgezet en gefixeerd, zodat ze op een stabiele manier kunnen worden verplaatst. Hierbij werken ze met speciaal museumschuim. Alle materialen die voor de verpakking van archiefmateriaal worden gebruikt, moeten immers veilig zijn en geen schade toebrengen aan de archieven.charters in doos