Ommeren

Dorp behorende tot de gemeente Buren

Herkomst naam
De oudste vermelding dateert uit de 2e helft van de 9e eeuw, vermeld in een 12e eeuwse kopie. De naam zou afgeleid kunnen zijn van de persoonsnaam Omme of Ome, wat weer is afgeleid van de naam Oem. Dit is weer een verbastering van de naam van de heilige Audomarus. En dat is weer afkomstig uit twee oud Germaanse woorden 'auda' (= erfgoed) en 'mar' (= roem), wat dan kan betekenen 'de man met het beroemde erfgoed'.

De geslachtsnaam van Omeren komt voor in de 15e eeuw. Ook geschreven als van Oemeren en variaties daarop tot op heden.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling
1811 - 1998    gemeente Lienden
1999 - heden    gemeente Buren