Archieven

 

Uw zoekacties: Kranten

Kranten

 

Let op: een deel van de gedigitaliseerde kranten- en tijdschriftencollectie is vanwege auteursrechtelijke beperkingen (70 jaar) alleen digitaal ter inzage en doorzoekbaar op onze studiezaal.

Zoeken in kranten

Voordat je gaat zoeken in de bibliotheek, raden wij je aan om de pagina te lezen over onze krantencollectie: https://regionaalarchiefrivierenland.nl/krantencollectie

Uitgebreide hulp bij het zoeken, vind je op https://regionaalarchiefrivierenland.nl/media/zoekwijzer_3_kranten.pdf

Eenvoudig zoeken
In de bovenste groene balk zie je een zoekveld. Hier kun je trefwoorden invullen waarop je zoekt in alle beschrijvingsvelden in de krantencollectie. Je kunt hier bijvoorbeeld zoeken op plaatsnaam of trefwoord. 

Wildcards kunnen het zoeken makkelijker maken. De meest gebruikte wildcards zijn:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoek je naar woorden die op elkaar lijken.

Kun je niet vinden wat je zoekt, dan betekent dat nog niet altijd dat we het niet hebben. Neem dan contact op met onze studiezaal! 0344 612 230 of https://regionaalarchiefrivierenland.nl/vraag-over-archiefonderzoek

Uitgebreid zoeken
Klik op de knop ‘Uitgebreid zoeken’ aan de rechterkant en er opent een extra zoekvenster. In dit venster vind je het veld ’Periode’.

Filters
Je kunt de zoekresultaten ook beperken door de filters te gebruiken in de groene balk onder het zoekveld ‘Alle Velden’. De filters zijn: ‘Naam krant’ en ‘Jaargang’.

Zoekresultaten
Als je alle zoekcriteria hebt bepaald, klik je op de knop ‘Zoek’. Je kunt de zoekresultaten oplopend of aflopend sorteren op datum of laatste wijziging.

beacon
6.308 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Culemborgsche Courant, 1868-02-09; p. 2
Naam krant:
Culemborgsche Courant
Datum:
1868-02-09
Jaargang:
1868
Pagina:
2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Nieuwe Tielsche Courant, 1873-12-10; p. 1
Naam krant:
Nieuwe Tielsche Courant
Datum:
1873-12-10
Jaargang:
1873
Pagina:
1
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Tiels(ch)e Courant, 1874-01-01; p. 2
Naam krant:
Tiels(ch)e Courant
Datum:
1874-01-01
Jaargang:
1874
Pagina:
2
* MaUPik « 2(i Dep . Gister hebben we te Eek en Wiel een kinderfeest bijgewoond , een regtgeaard , vrolijk , ernstig , jubelend , leerrijk kinderfeest . Het feest van den Kerstboom . Nage-noeg ( Nagenoeg ) in het midden der versierde school prijkte een mooi verlichte denneboom , rijker beladen dan zijne broeders in het woud ; want zijne takken bezweken haast onder de wigt van kaarsjes en mofjcs , van doekjes en boekjes : Om vijf uur des avonds was de jeugd — 132 schoolgaande kinde-ren ( kinderen ) — rond den kerstboom gezeten , met blikken , stralende van hoop en verlangen , wachtende naar hetgeen komen zou . Eerst kwam een aardig kerst-verhaal ( kerstverhaal ) , door den hoofdonderwijzer voorgelezen en toegelicht , dat op echt kinderlijken trant , ( eene melkspijs , geen vaste kost , volgens het beeld van Paulus ) de kleinen herinnerde aan de groote be-teekenis ( beteekenis ) van dezen Ghristelijken feestdag . Toen wisselden na eene korte verpoozing , liedjes , dicht-stukjes ( dichtstukjes ) en de op een kinderfeest onontbeerlijke chocolade met broodjes en sinterklaas , alles ge-zongen ( gezongen ) , voorgedragen en verorberd door de jeugd , elkander als om strijd af . Al de Ziuigstukjes en gedichten hadden eene rein esthetische , sommige , zooals de // Bngelenzang " en // de moeder op Kerst-avond ( Kerstavond ) " een meer bepaald godsdienstige strekking . Dat een daverend hoezee ! ook een nummer van het programma was , is te begrijpen . Vooral steeg de opgewondenheid ten top , toen de mooije kerst-boom ( kerstboom ) er aan moest . Elk der 132 gasten trok een nommer en een prijsje . Die vrolijke gezichtjes ! Alleen een kindervriend kan er zich een eenigszins trouw denkbeeld van vormen .
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Nieuwe Tielsche Courant, 1875-12-04; p. 1
Naam krant:
Nieuwe Tielsche Courant
Datum:
1875-12-04
Jaargang:
1875
Pagina:
1
 
 
 
Pagina: 1