Hellouw

Dorp behorende tot de gemeente Neerijnen

Herkomst naam
Hellouw is een oud dorp, dat reeds wordt vermeld in een oorkonde van 12 augustus 850 als “Villa Hellowa”.  De naam heeft in de loop van de jaren verschillende varianten gehad: Helloua, Hellu, Helloa, Hallouwa, Hellowa, Helwy. De naam is waarschijnlijk afgeleid van een schuinlopend (hel) weiland aan het water (ouw).

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1817    gemeente Herwijnen
1818 - 1977    gemeente Haaften    
1978 - heden    gemeente Neerijnen