Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van A. van de Beek te Brakel 1969 - 1998, 1961 - 1998
3194 Archief van A. van de Beek te Brakel 1969 - 1998, 1961 - 1998
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De heer dr. A. van de Beek was huisarts en gemeenteraadslid te Brakel in de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw. De periode waarover het archief en het documentatiemateriaal lopen is er een van ingrijpende veranderingen binnen de gemeente Brakel. Eind jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkelde het gemeentebestuur een saneringsplan voor het dorp Brakel en het Polderdistrict Bommelerwaard wilde de Waaldijk in het dorp verzwaren. In 1969 werd een begin gemaakt met de voorbereiding van de dijkverzwaring. Aanvankelijk zouden 65 woningen moeten verdwijnen. Het werden er uiteindelijk 140.
Een aantal inwoners van Brakel vond het noodzakelijk om een tegengeluid te laten horen. Een van de initiatiefnemers daarbij was de Brakelse huisarts A. (Ab) van de Beek. In december 1973 besloten A. van de Beek en J. Scheltus om de Stichting Dorp en Landschap op te richten om het kritisch volgen van de dijkverzwaring te coördineren. Vanaf die tijd is Van de Beek allerlei documentatie, krantenknipsels, foto’s, brochures, folders, kopieën van vergaderstukken, etc. gaan verzamelen over dijkverzwaring, natuurontwikkeling in de uiterwaarden, dorpspolitiek in het algemeen, maar meer in het bijzonder uiteraard over Brakel.
Het archief werd door dhr. Van de Beek geschonken aan de historische werkgroep Stichting de Vier Heerlijkheden te Brakel (voortaan: de Werkgroep), die het in 2000 in bewaring gaf aan het Streekarchief Bommelerwaard.
Omdat in het archief een vermenging heeft plaatsgevonden van (algemeen) openbaar documentatiemateriaal (knipsels, brochures, pamfletten, openbare stukken van allerlei instanties, e.d.) en stukken van meer persoonlijke aard, mag het gehele archief de eerste 25 jaar na inbewaringgeving niet worden geraadpleegd dan met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de streekarchivaris van de Bommelerwaard. Aan die toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Als voorwaarde kan worden gesteld dat niets uit in het archief voorkomende aantekeningen en andere stukken van de hand van de heer A. van de Beek, alsmede correspondentie aan en van de heer A. van de Beek, mag worden gebruikt voor publicaties. Indien er wel toestemming voor gebruik voor publicaties wordt verleend kan als nadere voorwaarde worden gesteld dat uit de in de vorige zin genoemde categorieën van stukken geen persoonsnamen worden genoemd. Dit laatste om de belangen van mensen die nog in leven zijn of eventuele nabestaanden te beschermen. Als algemene voorwaarde zal altijd worden gesteld dat bij gebruik van materiaal uit het archief een duidelijke bronvermelding plaats moet vinden.
Tegen een weigering van de streekarchivaris van de Bommelerwaard om toestemming tot inzage te verlenen of tegen in de toestemming genoemde voorwaarden staat beroep open bij het bestuur van de Werkgroep. Alvorens te beslissen inzake een dergelijk beroep zal het bestuur van de Werkgroep vragen om de visie van de streekarchivaris. Een uitspraak van het bestuur is vervolgens bindend voor de streekarchivaris.
Het archief beslaat ca. 5 strekkende meter. De stukken zijn deels door de heer Van de Beek zelf, en later in de jaren 2001-2002 door leden van de Werkgroep, opgeplakt op grote vellen en chronologisch opgeborgen in A3 ordners. Wellicht kan de hele collectie eens op microfiche worden gezet of gescand, zodat gebruik op meerdere plaatsen van deze bijzondere tijdsdocumenten mogelijk is.
J.J.A. Buylinckx, 2003
Kenmerken
Datering:
1961 - 1998
Plaats:
Brakel
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1961 - 1998
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
4,12
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Brakel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS