Alle bestanden

Uw zoekacties: Archieven van De Waard, scholengemeenschap voor technisch en...
x3147 Archieven van De Waard, scholengemeenschap voor technisch en agrarisch onderwijs te Zaltbommel 1986-1994 en rechtsvoorgangers vanaf 1918, 1918 - 1994
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3147 Archieven van De Waard, scholengemeenschap voor technisch en agrarisch onderwijs te Zaltbommel 1986-1994 en rechtsvoorgangers vanaf 1918, 1918 - 1994
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Schoolbesturen en naamgeving
In 1918 werd de Ambachtsschool te Zaltbommel opgericht door de (al in 1914 opgerichte) Vereniging Ambachtsschool voor Zaltbommel en Omstreken. Het jaar daarop werd de Gemeentelijke Avondtekenschool door de vereniging overgenomen. In 1951 werd de school een lagere technische school (LTS) en veranderde de naam in Technische School (Zaltbommel). Nadat de cursus op de Avondtekenschool was aangepast en gesplitst in een driejarige basiscursus (A) en tweejarige vervolgcursus (B) werd in 1958 de naam veranderd in Avondnijverheidsschool. Het aantal leerlingen van de Technische School steeg gestaag, maar de Avondnijverheidsschool werd bij gebrek aan leerlingen in 1971 gesloten. Alleen lascursussen werden nog in de avonduren gegeven, later uitgebreid met korte cursussen op velerlei vakgebieden. Van een complete opleiding is geen sprake meer. Tot 1973 beleef het bestuur in verenigingsvorm gehandhaafd. Dat jaar werd de vereniging omgezet in de Stichting voor Beroeps- en ander Voortgezet Onderwijs voor Zaltbommel en Omstreken. Door fusie met de Christelijke Lagere Agrarische School in 1986 werd de stichting opgevolgd door de Stichting Samenwerkingsschool voor Beroeps en ander Voortgezet Onderwijs voor de Bommelerwaard en Omstreken en werd de Technische School omgedoopt tot De Waard, scholengemeenschap voor technisch en agrarisch onderwijs. Eind 1994 fuseerde het volledig voortgezet onderwijs in Zaltbommel: de Hoeven (LHNO), de Christelijke Mavo, Scholengemeenschap Buys Ballot en Scholengemeenschap De Waard tot Scholengemeenschap 'Cambium'.
2. Het onderwijs
De cursusduur van de Ambachtsschool bedroeg drie jaar, in de crisis- en oorlogsjaren tijdelijk teruggebracht tot twee. De hoofdvakken waren timmeren, metaalbewerken en (vanaf 1927) schilderen. Vanaf 1925 werd enkele uren per week automobieltechniek gegeven, vanaf 1930 waren er lascursussen en na de oorlog werd in samenwerking met de scheepswerf een cursus scheepstekenen en afschrijven ingesteld. In de jaren vijftig werd het vakkenpakket verbreed met geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. Tevens kwam er part-time bijscholing tot stand. In de jaren zeventig werd een afdeling individueel technisch onderwijs (ITO) opgezet. In 1984 werd deze afdeling geïntegreerd met het lagere technisch onderwijs. Door de jaren heen is het onderwijs steeds aangepast, maar niet alle nieuwe ideeën konden worden verwezenlijkt. Zo werd begin jaren tachtig een poging gedaan om een avond-LBO op te richten. Er werd hiervoor de Stichting Samenwerkingsschool voor Beroeps- en ander Voortgezet Onderwijs voor Zaltbommel en Omstreken opgericht. De poging mislukte en in 1990 werd de slapende stichting opgeheven.
3. De schoolgebouwen
In 1918 werd de oude metaalwarenfabriek van G. Daniels en Co. aan de Marten van Rossemsingel 3 gekocht en als school ingericht. Na verbouwing bood de fabriek plaats aan vaktekenen en de praktijklessen. Voor het algemeen vormend onderwijs werden van de gemeente lokalen gehuurd van de openbare lagere school nummer 2, in de Nonnenstraat. In 1951 werd een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen aan de Johan van Oldenbarneveltstraat. Door de snelle stijging van het aantal leerlingen, was de school bij oplevering eigenlijk al te klein. Er werden aanvankelijk opnieuw enkele lokalen van de lagere school in de Nonnenstraat gehuurd, maar uiteindelijk werd vrijwel het gehele gebouw in gebruik genomen. Nadat plannen voor nieuwbouw aan de Vergtweg waren afgewezen, werd een gebouw neergezet aan de Van Heemstraweg West. In 1968 werd de nieuwe school in gebruik genomen. In 1992 werd het gebouw fors uitgebreid. Dit was dringend noodzakelijk doordat het schoolgebouw aan de Johan van Oldenbarneveltstraat twee jaar daarvoor was afgebrand en er een nijpend ruimtegebrek was ontstaan.
4. De Christelijke Agrarische School
In 1944 werd in Bruchem de Lagere Landbouwschool 'Den Hoek' opgericht door de Stichting tot Bevordering van de Welvaart in de Bommelerwaard. In 1948 werd in Zaltbommel de Christelijke Lagere Tuinbouwschool opgericht door de Kring West-Gelderland van de afdeling Gelderland van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond. De school in Bruchem werd in 1960 door de Kring West-Gelderland van de afdeling Gelderland van de N.C.B.T. overgenomen, maar beide schoolgebouwen bleven in gebruik. Voortaan werd de school als Christelijke (Lagere) Agrarische School aangeduid. In 1983 werd de school in Bruchem opgeheven, toen in Zaltbommel de verbouwing en uitbreiding van het schoolgebouw aan de Steenweg werd gerealiseerd. In 1986 fuseerde de Lagere Agrarische School met de Technische School.
5. Het archief
De archieven van de Waard en rechtsvoorgangers beginnen in 1918 en lopen door tot en met 1994. Er is geen afzonderlijk archief van de avondtekenschool bijgehouden. Wel is het archief van de agrarische school apart gehouden. Het archief kent de volgende bestanddelen:
1. De Technische School en de Avondnijverheidsschool, 1918-1986,
2. De Christelijke Agrarische School en rechtsvoorgangers, 1947-1986.
3. De Waard, scholengemeenschap voor technisch en agrarisch onderwijs, 1986-1994,
4. Gepedoneerd lesmateriaal en tekeningen.
Literatuur
J.H. de Groot, Vijftig jaar ambachtsonderwijs in Zaltbommel, Zaltbommel 1968.
- A.G.A. Bakker, J.H. de Groot en S.N.A. Jansen, Van ambachtsschool tot De Waard. Vijfenzeventig jaar naar school in de Bommelerwaard, Zaltbommel 1994.
Kenmerken
Datering:
1918 - 1994
Plaats:
Zaltbommel
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1918 - 1994
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
3,37
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Zaltbommel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS