Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1810 - 1955

3004 Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1810 - 1955

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Bestuur
2. Naam, wapen en vlag
3. Het algemeen burgerlijk armbestuur
4. Archief
5. Inventarisatie
Noten
1. D.J.G. Buurman, Schets van de opeenvolgende bestuursindeelingen in Gelderland voor de invoering van de provinciale wet in 1850, in: Gelre, Bijdragen en Mededelingen LVII, 1958, blz. 23-50.
2. Reglement voor het platteland van de provincie Gelderland 1817, artikel 63.
3. dem, artikel 72.
4. Idem, artikel 24 (schout) en artikel 64 (raadsleden).
5. Idem, artikel 44.
6. Idem, artikel 70.
7. Idem, artikel 91 (gemeentesecretaris) en artikel 107 (gemeente-ontvanger).
8. Reglement op het bestuur ten plattelande in de Provincie Gelderland 1825.
9. Idem, artikel 1.
10. Idem, artikel 11.
11. Idem, artikel 11.
12. Idem, artikel 11.
13. Idem, artikel 2.
14. Idem, artikel 17.
15. Kieswet van 4 juli 1850, Staatsblad nummer 37. In het kiesdistrict Tiel, waartoe Rossum behoorde, werd een bedrag van f 20,-. als minimum gehanteerd.
16. Zie inventarisnummer 3004/247 en afbeelding 2.
17. Gegevens ontleend aan S. Dumont en M. Kleijnen, Vanwege den Koning; gemeentewapens en plaatsnamen in de Bommelerwaard, Zaltbommel 1992.
18. Het archief van het Manhuisfonds bevindt zich in het Rijksarchief in de provincie Gelderland te Arnhem.
19. Zie ook J.H.G.J. Heeswijk, Hoe Rossum zijn archieven verloor, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jaargang I (1964/1965), nr. 2, blz. 31-32.
20. Inventarisnummer 3004/2430: Staten, houdende gegevens over eigendommen, pachten, renten en thijnsen.
21. In het notulenboek van het Algemeen burgerlijk armbestuur (inventarisnummer 3004/2168) is op pagina 4-5 een ‘extract uit het signaat’ van de gemeenteraadsvergadering van 22 mei 1815 opgenomen, waarin de benoeming van de leden van het Algemeen burgerlijk armbestuur plaatsvond.
22. Inventarisnummer 3004/2168: Notulenboek 1815-1816.
23. Inventarisnummer 3004/90: Jaarverslag over 1882.
24. Inventarisnummer 3004/92: Jaarverslag over 1925.
25. Inventarisnummer 3004/359: Verslag betreffende de inspectie van de archieven van gemeenten en waterschappen in Gelderland over het jaar 1954.
26. Zie het archief van de gemeente Rossum 1955-1970, Inventarisnummer 3004/122/94.
Bijlagen inleiding
LIJSTEN VAN BESTUURDERS EN FUNCTIONARISSEN
De lijsten zijn samengesteld door het verrichten van onderzoek in notulen, jaarrekeningen en jaarverslagen in de in deze inventaris beschreven archieven.
Het slechts gedurende een korte periode waarnemen van een bepaalde functie, bijvoorbeeld wegens ziekte of in afwachting van een nieuwe benoeming is in de regel niet in deze lijsten opgenomen.
Het eerste jaartal in de lijsten geeft het jaar aan waarin zitting werd genomen; dit kan verschillen met het jaar waarin men werd gekozen of benoemd. Een liggend streepje betekent ‘tot en met’ of ‘tot in’.
1. GEMEENTE HURWENEN EN ROSSUM 1810-1817
BURGEMEESTER (MAIRE)
C. van Veltdriel 1810-1817
ADJUNCT-BURGEMEESTER (ADJOINCT-MAIRE)
P. Verschuuren 1810-1817
RAADSLEDEN
De per 1 juni 1810 ingestelde gemeente kreeg tien raadsleden:
H. Verhoekx 1810-1817
W. van Hurwenen 1810-1817
J. Kostenbrock 1810-1817
P.W. Huijser 1810-1817
M. van Bergen 1810-1817
H. van den Pol 1810-1817
H. van Bergen 1810-1817
H. van Thiel 1810-1817
J. van Os 1810-1817
R. Hanegreef 1810-1817
GEMEENTESECRETARIS
P. W. Huijser 1810-1817
GEMEENTE-ONTVANGER
F. van Hemert 1810-1817
2. SCHOUTAMBT ROSSUM 1818-1820 (Rossum, Hurwenen en Heerewaarden)
BURGEMEESTER (SCHOUT)
J. Ganderheijden 1818-1820
WETHOUDERS (ASSESSOREN)
J. de Krijger 1818-1820
C. Vermeulen 1818-1820
RAADSLEDEN
J. de Krijger 1818-1820
C. Vermeulen 1818-1820
J.A. van der Kaaij 1818-1820
J. de Gaaij 1818-1820
GEMEENTESECRETARIS
J. Ganderheijden 1818-1820
GEMEENTE-ONTVANGERS
F. van Hemert 1818-1819 1)
A. de Gaaij 1819-1820
-
3. GEMEENTE ROSSUM 1821-1955
BURGEMEESTERS
Van 1821 tot 1825 werd de term 'schout’ gebruikt; na 1825 de benaming burgemeester. Waarnemingen van het ambt door wethouders (loco-burgemeesters) ten tijde van burgemeestersvacatures, zijn niet opgenomen in de onderstaande lijst.
J. Ganderheijden 1820 - 1829
D.J. van der Kaaij 1829 - 1852
J. Enslie 1852 - 1882
G.G. van der Kaaij 1882 - 1889
M. baron van Randwijck 1889 - 1932
A.F. van Goelst Meijer 1932 - 1944 jan 17 2)
A. Neet (waarnemer) 1943 feb 15 - 1945 jan 1
J. Boll (waarnemer) 1945 jan 2 - 1945 mei 8
A.F. van Goelst Meijer 1945 mei 8 - 1955
WETHOUDERS
Vanaf 1821 tot 1851 werd gesproken van assessoren, daarna van wethouders. De raad en het college van burgemeester en wethouders werden in 1941 ontbonden
J.(Jan) de Krijger 1821-1839
H. van der Kolk 1821-1855
H.J. van der Dussen 1840-1851
H. van de Poll 1852-1857, 1872-1892
J. (Jilis) de Krijger 1855-1857
G. van Thiel 1857-1889
H.A. Dingemans 1857-1860
J.W. Dingemans 1860-1872
H.J. van der Kolk 1889-1909
W.P. de Vries 1893-1908
G.W. van den Bosch 1908-1917
W. de Vries 1909-1910
P. de Vries 1910-1913
M.P. van Willigen 1913-1931
J.W. Dingemans 1917-1923
G. van der Kolk 1923-1935
P. Liebrecht 1931-1941
E.H. de Koning 1935-1941
T.B.W. de Leeuw 1945-1949, 1953-1955
J.G. de Vries 1945-1948
B. van Meteren 1948-1949
A.G. Roosendaal 1949-1953
J. de Gier 1949-1953
A.J.G. van den Dungen 1953-1955
RAADSLEDEN
In 1941 werd de gemeenteraad ontbonden en nam de burgemeester de taak van de raad waar ( de laatste vergadering was op 26 juni 1941). Na de tweede wereldoorlog werd er eerst een tijdelijke (nood)gemeenteraad benoemd (1945-1946). De eerste vergadering vond plaats op 3 december 1945. De eerste vrije verkiezingen na de oorlog vonden plaats op 26 juli 1946. De raad vergaderde weer voor het eerst op 3 september 1946.
J.A. van der Kaaij 1821-1829
G. de Vries 1821-1849
H. van der Kolk 1821-1855
A. Vissers 1826-1851
G. Wolff 1826-1840
H.J. van der Dussen 1829-1864
D.J. van der Kaaij 1829-1852
P. van Herpen 1839-1851
J. (Jilis) de Krijger 1840-1869
H. van de Pol 1851-1892
G.A.J. baron van Randwijck 1851-1871
G. van Thiel 1851-1888
J. Enslie 1852-1882
H.A. Dingemans 1855-1860
H. van Snippenbergh 1855-1858
A. Vissers 1859-1867
J.W. Dingemans 1860-1881
D. van Avezaath van der Kaaij 1867-1882
W.P. de Vries Wzn. 1869-1910
H.J. van der Kolk 1871-1878, 1882-1909
A. Liebrecht 1877-1883
G.G. van der Kaaij 1882-1889
M. baron van Randwijck 1882-1932
H. de Vries 1883-1910
J.(Jan) de Krijger 1889-1906
D.J. van der Kaaij 1889-1919
M.F. van de Pol 1893-1899
G.W. van den Bosch 1899-1917
W. de Vries Gzn. 1906-1917
M.P. van Willigen 1909-1931
P. de Vries 1910-1913
F.J. de Krijger 1910-1919
J.W. Dingemans 1913-1932
J. van Hemmen 1917-1919
P. de Vries Hzn. 1917-1919, 1923-1926
J. Huibertse 1919-1927
J. Verhoeven 1919-1923, 1927-1937
F.A. Winkenius 1919-1923, 1926-1927, 1937-1939
G. van der Kolk 1919-1941
J.H. Vervoort 1923-1924
F. van Beurden 1924-1926
P. Liebrecht Lzn. 1926-1941
C. Hoskam 1927-1931, 1935-1940
E.H. de Koning 1931-1941
J. Huibertse jr. 1931-1941, 1949-1955
G.A.J. baron van Randwijck 1932-1935
T.B.W. de Leeuw 1932-1941, 1946-1955
W. van Ooijen 1939-1941, 1949-1955
A.J.G. van den Dungen 1940-1941, 1946-1955
J. van Steenbrugge 1946-1948
B. van Meteren 1946-1953
A.G. Roosendaal 1946-1953
J.G. de Vries 1946-1948
J. de Gier 1946-1955
C. van der Zalm 1948-1949
J.C. Sterk 1948-1949
H.L. van der Kaaij 1949-1955
A.H. van Mil 1953-1955
GEMEENTESECRETARISSEN
J. Ganderheijden 1821-1829
D.J. van de Kaaij 1829-1951
J.W. Dingemans 1851-1860
J.G. de Krijger 1860-1912
W. Janssen 1912-1917
L.H. Janssen 1917-1955 3)
C.H. van Maanen (waarnemer) 1955
GEMEENTE-ONTVANGERS
A. de Gaaij 1821-1851
F.J. de Krijger 1851-1863
H. Hamaker 1863-1869
J.G. de Krijger 1869-1901
H. van der Kolk 1901-1905
D.A. van der Kaaij 1905-1940
C.H. van Maanen 1940-1942
L.H. Janssen 1942-1955
4. COLLEGE VAN ZETTERS 1870 - 1924
De leden van het College van Zetters werden op voordracht van de gemeenteraad benoemd door de commissaris des konings. Zij hadden zitting voor een periode van vier jaar en konden enventueel herbenoemd worden.
G. van Thiel 1882 - 1889
H. van de Poll 1882 - 1993
W.P. de Vries 1884 - 1912
R. van Hartwijk 1884 - 1892
H.J. van der Kolk 1889 - 1909
J. de Krijger 1892 - 1906
H. de Vries 1893 - 1914
G.W. van den Bosch 1906 - 1916
D.J. van der Kaaij 1909 - 1914
W. de Vries 1913 - 1916
M.P. van Willigen 1915 - 1922
F.J. de Krijger 1917 - 1924
J. van Hemmen 1919 - 1922
J.W. Dingemans 1921 - 1924
5. PLAATSELIJKE HERSTELRAAD 1946 - 1947
De Plaatselijke Herstelraad bestond uit:
A.F. van Goelst Meijer, burgemeester en voorzitter
J.G. de Vries, wethouder
A.J.G. van den Dungen, raadslid
D. Verkerk-Wijgerse
L.L.M.M. de Visser, hoofd RK-school
6. ALGEMEEN BURGERLIJK ARMBESTUUR 1799 - 1964
BESTUURSLEDEN:
P.W. Huijser 1811 - 1815, 1820 - 1822
D.J. van der Kaaij 1811 - 1818
J. (Jan) de Krijger 1815 - 1816, 1822
H. van de Poll 1815
H. van der Kolk 1816 - 1819, 1822 - 1854
H. van Thiel 1818 - 1821
C. de Raadt 1819
J.A. Wolf 1819 - 1822
A. Vissers 1821 - 1822
D.A. van der Kaaij 1822 - 1854
A. Vermazen 1822 - 1854
J. (Jilis) de Krijger 1854 - 1869
P. van de Poll 1854 - 1870
H.A. Dingemans 1854 - 1860
J.W. Dingemans 1860 - 1868, 1860 - 1905
A. Visschers 1868 - 1870
G.G. van der Kaaij 1870 - 1889
G. de Krijger 1870 - 1874
J.G. de Krijger 1870 - 1874
A. Liebrecht 1875 - 1900
J.G. van der Kaaij 1875 - 1889
J.W. van Ringelestijn 1889 - 1929
P. Liebrecht Azn. 1901 - 1933
D. van Hemmen 1905 - 1924
J. Huibertse 1924 - 1933
L.H. Janssen 1924 - 1947
E.H. de Koning 1930 - 1945
P. Liebrecht Dzn. 1934 - 1945
C. Hoskam 1934 - 1940
A.J.G. van den Dungen 1940 - 1964
G. Jansen 1945
W.J. van Asch 1945 - 1964
H.L. van der Kaaij 1946 - 1949, 1959, 1961-1964
C.H. van Maanen 1947 - 1964
W. van Ooijen 1950 - 1961
H.W. van Heel 1961 - 1964
A. van Zuidam 1961 - 1962
J.C. de Zwart 1962 - 1964
ONTVANGERS:
P.W. Huijser 1798 - 1812
H. van de Poll 1814/15
J. de Krijger 1815/16, 1822/23, 1858/59, 1861/62, 1867/68
D.J. van der Kaaij 1816/17
C. de Raadt 1818/19
H. van Thiel 1819/20
J.A. Wolf 1820/21
A. Vissers 1821/22, 1824/25, 1826/27, 1828/29, 1830/31, 1834/35, 1840/41, 1842/43, 1844/45
H. van der Kolk 1823/24, 1825/26, 1827/28, 1829/30, 1831/32, 1841/42, 1843/44
D.A. van der Kaaij 4) 1845/46 - 1852/53
H. van der Kolk jr. 4)
A. Vermazen 4)
P. van de Poll 1853/54, 1856/57, 1959/60, 1862/63, 1865/66, 1868/69
H.A. Dingemans 1854/55 - 1855/56, 1857/58
J.W. Dingemans 1860/61, 1863/1864, 1864/65, 1866/67, 1889 - 1904
A. Vissers 1869/70
G.G. van der Kaaij 1870/71 - 1888
D. van Hemmen 1905 - 1923
L.H. Janssen 1924 - 1946
C.H. van Maanen 1947 - 1964
-
AANTAL INWONERS 1822-1955
De cijfers voor de jaren 1822-1849 en van 1936-1954 zijn ontleend aan de jaarrekeningen, die van 1851-1935 aan de jaarverslagen van de gemeente, die van 1940 en 1955 aan de provinciale jaarboekjes. Van enkele jaren konden de inwoneraantallen in het archief helaas niet achterhaald worden.
Jaar --> Inwoners
1822 --> 740
1823 --> 760
1824 --> 757
1825 --> 748
1826 --> 733
1827 --> 749
1828 --> 817
1829 --> ?
1830 --> ?
1831 --> 812
1832 --> 841
1833 --> 862
1834 --> 869
1835 --> 887
1836 --> 917
1837 --> ?
1838 --> 982
1839 --> 1010
1840 --> 924
1841 --> 924
1842 --> 965
1843 --> 1007
1844 --> 1016
1845 --> 1066
1846 --> 1036
1847 --> 1050
1848 --> 1064
1849 --> 1052
1850 --> ?
1851 --> ?
1852 --> 1080
1853 --> 1126
1854 --> 1176
1855 --> 1193
1856 --> 1180
1857 --> 1179
1858 --> 1190
1859 --> 1210
1860 --> 1202
1861 --> 1222
1862 --> 1238
1863 --> 1275
1864 --> 1281
1865 --> 1249
1866 --> 1261
1867 --> 1286
1868 --> 1269
1869 --> 1288
1870 --> 1274
1871 --> 1212
1872 --> 1190
1873 --> 1176
1874 --> 1164
1875 --> 1162
1876 --> 1173
1877 --> 1180
1878 --> 1188
1879 --> 1179
1880 --> 1164
1881 --> 1177
1882 --> 1179
1883 --> 1182
1884 --> 1195
1885 --> 1177
1886 --> 1175
1887 --> 1177
1888 --> 1213
1889 --> 1219
1890 --> 1206
1891 --> 1211
1892 --> 1206
1893 --> 1245
1894 --> 1275
1895 --> 1281
1896 --> 1276
1897 --> 1288
1898 --> 1307
1899 --> 1316
1900 --> 1313
1901 --> 1307
1902 --> 1318
1903 --> 1292
1904 --> 1306
1905 --> 1348
1906 --> 1356
1907 --> 1358
1908 --> 1382
1909 --> 1405
1910 --> 1369
1911 --> 1338
1912 --> 1309
1913 --> 1330
1914 --> 1349
1915 --> 1361
1916 --> 1361
1917 --> 1370
1918 --> 1336
1919 --> 1319
1920 --> 1357
1921 --> 1362
1922 --> 1349
1923 --> 1364
1924 --> 1358
1925 --> 1351
1926 --> 1356
1927 --> 1354
1928 --> 1340
1929 --> 1313
1930 --> 1281
1931 --> 1340
1932 --> 1396
1933 --> 1404
1934 --> 1420
1935 --> 1407
1936 --> 1407
1937 --> ?
1938 --> 1424
1939 --> 1447
1940 --> 1430
1941 --> 1444
1942 --> ?
1943 --> ?
1944 --> 1517
1945 --> 1545
1946 --> 1568
1947 --> 1587
1948 --> 1590
1949 --> 1555
1950 --> 1562
1951 --> 1584
1952 --> 1545
1953 --> 1538
1954 --> 1561
1955 --> 1549
-
NOTEN BIJ DE BIJLAGEN
1. F. van Hemert was ook gemeente-ontvanger van de gemeente Hurwenen en Rossum van 1810-1817. Hij werd pas op 20-2-1819 beëdigd, omdat hij niet eerder in staat was een borg te stellen. Op 12-9-1819 werd hij geschorst.
2. . Burgemeester van Goelst Meijer is al in februari 1943 ondergedoken. Pas in januari 1944 heeft hij officieel ontslag aangevraagd en gekregen.
3. Louis H. Janssen was van 1948 tot 1952 met ziekteverlof. Gedurende deze periode werd hij vervangen door de volgende waarnemers: G. Fuijkschot, 1948-1951; C.H. van Maanen, 1952; J.J. Meijdam, 1952.
4. Van 1845 tot 1853 waren deze drie personen gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiën.

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
41,50