Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Waardenburg, 1811 - 1920

2140 Archief van het gemeentebestuur van Waardenburg, 1811 - 1920

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Toelichting
Door de heer G.A.M. Kuijpers werd in 1998 het archief geïnventariseerd. In 2004 en 2006 zijn archiefstukken aangetroffen die destijds van de inventarisatie waren uitgesloten. In 2009 is ervoor gekozen alle vooralsnog bekende archiefstukken in één inventaris te beschrijven.
De oorspronkelijke verantwoording door de heer Kuijpers uit 1998 is hier integraal overgenomen:
"Het archief van de gemeente Waardenburg over de periode 1811-1920 is 22,5 strekkende meter groot en is in 1998 geïnventariseerd en omgepakt in zuurvrije omslagen en dozen. Het archief bevindt zich in de archiefruimte, lokatie koetshuis, van het gemeentehuis van Neerijnen.
De toestand van het archief van de voormalige gemeente Waardenburg is matig. Bij aanvang van de inventarisatie bevindt het archief zich in verschillende vrij willekeurige blokken verspreid over de archiefruimte. Op enkele series zijn nummers aangebracht maar een beschrijving is niet aangetroffen. Voor samenstelling van het archiefschema is uitgegaan van de werkwijze uit de praktijk van het Streekarchivariaat [West-Betuwe] bij beschrijvingen van andere gemeentearchieven uit deze periode, gebaseerd op schema's zoals die bij andere archiefdiensten gebruikt worden.
Bepaalde series zoals notulen, jaarrekeningen en begrotingen zijn zonder hulpmiddel toegankelijk. Indicateurs vormen een toegang op ingekomen en uitgaande stukken. De beschreven bouwvergunningen behoren bij de diverse besluiten tot het verlenen van bouwvergunningen. Wanneer op deze tekeneningen aantekeningen voorkomen zoals bijv. 'behoort bij no 92 van 1909', dan verwijst dit nummer naar het desbetreffende ingekomen stuk van dat jaar. Om de vergunning te vinden, dient men de B&W notulen omstreeks het tijdstip van binnenkomst te raadplegen. Hierin is uiteraard de behandeling vastgelegd. Om tenslotte de uitgaande brief die hierop betrekking heeft te kunnen vinden, dient men de uitgaande stukken op of vlak na de datum van de vergadering van B&W na te gaan. Reeds spoedig is men begonnen naar het besluit van B&W te verwijzen.
In verband met hun looptijd zijn een beperkt aantal stukken uit eerdere en latere jaren ook in deze inventaris beschreven.
In 2002 werd het archief overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Geldermalsen. Sinds 1998 is een restauratieproject gaande om de in 1998 geconstateerde slechte staat waarin de stukken verkeerden te verbeteren.
Het gedeponeerde archief van de vereniging van burgemeesters, secretarissen en ontvangers van de gemeenten in de Bommelerwaard 1885-1911, destijds beschreven onder inventarisnummer 993, is overgedragen aan het strekarchief Bommelerwaard.
Door G.A.M. Kuijpers, 1998

Kenmerken

Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
26,25