Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de polder Asperen, 1563 - 1958
0432 Archief van de polder Asperen, 1563 - 1958
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Vóór de Fransche revolutie werd de polder Asperen, welke oorspronkelijk samenviel met de gelijknamige hooge heerlijkheid, beheerd door functionarissen van die heerlijkheid, nl. aanvankelijk door heemraden, sinds het eerste kwartaal van de 17de eeuw echter door een dijkgraaf, een schout en hooge en lage heemraden en wel onder toezicht van den drossaard, eventueel den schout, en het college van schepenen. De hooge heemraden, welke met den dijkgraaf een college vormden, hadden speciale bemoeiing met de waterkeerende werken, schout en lage heemraden met de binnenlandsehe wateren en de wegen.
Uiteraard waren de polderzaken toen niet scherp gescheiden van wat men de gemeentewerken zou kunnen noemen. Het gecombineerde college van dijkgraaf en schout met hooge en lage heemraden bleef nog voortbestaan tot 1846. Vervolgens vindt men tot 1862 een "dijk- en polderbestuur". In dit jaar, hetwelk in het algemeen de scheiding vormt tusschen het oude en het nieuwe beheer, ontstaat het nog functioneerende college van dijkgraaf en heemraden.
Ettelijke stukken, betreffende de polderzaken, berusten in het oude gemeentearchief van Asperen.
Historische bijzonderheden over de oude heerlijkheid Asperen gaf ik in de inleiding tot genoemden inventaris en worden hier niet herhaald. Eene historische schets van den waterstaatkundigen toestand kan ik niet geven wegens de eigenaardige onvolledigheid van de archieven. Zij zou aan de hand van het aanwezige materiaal vrijwel neerkomen op eene opsomming van den bouw en het afbranden van molens en zelfs deze opsomming zou niet volledig zijn.
(1925) I.
NB 1: Een aantal stukken bevat in de nb-notatie de verwijzing "Berust in het gemeentearchief onder n°. ... van den inventaris daarvan". Het gaat om de inv.nrs. 36, 60, 67, 68, 86, 132, 133, 142, 143, 144, 161, 162, 217, 225-432, 717-728, 753, 755-759, 772, 786-790, 799-803, 808-811 en 819. Dit archief is te raadplegen bij het Regionaal Archief van Gorinchem
NB.2: De opmaak van de oude inventaris uit 1925 gaf bij conversie enkele onvolkomenheden. Een aantal verzamelbeschrijvingen is niet goed gespecificeerd. Daardoor kan de datering de verschillende nummers niet worden gespecificeerd. Het gaat om inv.nrs 23-25, 86-217, 221-222, 226-228, 230-232, 235-236, 238-275, 276-297,298-300, 301-356, 358-431, 433-493, 535-593, 595-653, 654-660, 661-687, 688-714, 730-733, 734-737 en 835-861.

Kenmerken

Status toegang:
Eenvoudige toegang / plaatsingslijst
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
5,75