Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de kabinetzaken van de burgemeester van Tiel, 1854 - 2014
0041 Archief van de kabinetzaken van de burgemeester van Tiel, 1854 - 2014
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Toelichting
Het archief van het kabinet van de burgemeester werd vermoedelijk in het begin door hemzelf bijgehouden, al of niet in overleg met de medewerkers van de secretarie. Toenmalige 'belangrijke zaken' blijken bij nadere controle voor de oudste periode tot ca. 1920, toch ook gewoon in de serie ingekomen stukken van de gemeente te zijn opgenomen, of zijn in het geheel niet meer terug te vinden. In het " Kabinetsarchief van de burgemeester van Tiel" vindt men in de oudste periode vooral circulaires van hogere overheden naar aanleiding van militaire zaken en stukken betreffende informatie over sollicitanten op posten die in die tijd als belangrijk ervaren werden. De indicatie op de stukken varieert van 'Kabinet' tot 'vertrouwelijk' en 'geheim'.
Door de toenmalige administratie en later de Afdeling Kabinetszaken werd vanaf 1919 een doorlopende nummering per jaar ingevoerd met een daarbij aangelegd chronologisch register. Was het in eerste instantie ook een chronologische berging, vanaf 1979 werden consequent verzameldossiers per onderwerp gemaakt in verband met de toenemende omvang der behandelde zaken. Aan een echt zaaksgewijze ordening was blijkbaar geen behoefte. Waarschijnlijker is echter, dat voor het strikt beperkte interne gebruik, daar geen behoefte aan was. Elk jaar werd een dossier algemene correspondentie aangelegd, waarin onder stroken naar verhouding (uit lokaal-historisch oogpunt) belangrijke zaken kunnen voorkomen.
Hoofdonderwerpen werden vanaf 1979; correspondentie met het Koninklijk Huis, Koninklijke Onderscheidingen, Afgewezen Koninklijke Onderscheidingen, uitnodigingen en beleefdheidsbriefjes en politiezaken. Daarnaast werden er al naar gelang er behoefte aan was, afzonderlijke dossiers aangelegd.
Het archief is grotendeels niet openbaar voor stukken jonger dan 75 jaar. Inzage kan alleen na toestemming van de streekarchivaris en/of van de betrokken afdeling. Bij verschil van mening wordt de vraag voorgelegd aan de burgemeester.
W. Veerman, september 2001
In maart 2016 is een aanvulling op het archief overgebracht over de periode 1992-2014. Deze aanvulling is in de inventaris verwerkt. Tegelijk is de oorspronkelijke inventaris van de heer Veerman aangepast.
S. van Doornmalen, november 2016

Kenmerken

Status toegang:
Definitieve toegang / toegang afgerond
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Aan de openbaarheid zijn beperkingen gesteld. Inzage kan ook beperkt zijn als stukken gevoelige of bijzondere persoonsgegevens bevatten van - mogelijk - nog levende personen.
Omvang in meters:
6,62