Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van de Stichting muziekschool voor het West-Gelders ...
x3284 Archief van de Stichting muziekschool voor het West-Gelders rivierengebied Peter van Anrooij , (1956) 1959-2009
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3284 Archief van de Stichting muziekschool voor het West-Gelders rivierengebied Peter van Anrooij , (1956) 1959-2009
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Identificatie
Context
3284 Archief van de Stichting muziekschool voor het West-Gelders rivierengebied Peter van Anrooij , (1956) 1959-2009
Inleiding
Context
Naam van de archiefvormer(s): Stichting Muziekschool voor het West-Gelders rivierengebied "Peter van Anrooij"
Institutionele geschiedenis: Op 31 juli 1959 werd de Stichting Muziekschool Bommelerwaard en omstreken officieel opgericht. Het initiatief daartoe was genomen door de culturele commissie van de Stichting tot Bevordering van de Welvaart in de Bommelerwaard (ook wel Welvaartstichting genoemd). Deze commissie stelde ook het eerste bestuur samen dat werd gevormd door de burgemeesters van de Bommelerwaardse gemeenten (behalve Heerewaarden), vertegenwoordigers van de plaatselijke muziek- en zangverenigingen, een lid van het dagelijks bestuur van de Welvaartstichting en twee leden van de eerdergenoemde Culturele commissie. Het voorlopige dagelijks bestuur bestond uit de burgemeester van Rossum, de heer H. Sloots (voorzitter), mevrouw Hovens Greve uit Zaltbommel (secretaris), de heer S.P. Koopman uit Hedel (penningmeester) en de heer G. van Tuijl als adviseur. Laatst genoemde was musicus te Luik, afkomstig uit Gameren, en vanaf 1959 tot 1985 de eerste directeur van de muziekschool. In oktober 1959 werd gestart met de eerste cursussen. Het betrof algemeen vormend muziekonderwijs (AVMO) aan kinderen in Ammerzoden, Well en Brakel. De eerste leraren waren de heren Blankers (Brakel en Well) en De Bekker (Ammerzoden). Vanaf maart 1960 werd er ook onderwijs gegeven in Hedel. Het eerste optreden van leerlingen vond plaats in Brakel tijdens de opening van het nieuwe gemeentehuis aldaar in mei 1960. In het daar op volgend schooljaar kregen de eerste leerlingen les in een instrument en werden de AVMO lessen ook in Kerkdriel, Velddriel, Rossum, Poederoijen en Zaltbommel gegeven. Met de statutenwijziging in 1962 komt de school los te staan van de Welvaartstichting. De school blijft verder groeien. Met de statutenwijziging in 1965 wordt dit zichtbaar in een nieuwe naam. Deze veranderde in Stichting Muziekschool voor het west-Gelders Rivierengebied "Peter van Anrooy", naar de bekende in Zaltbommel geboren componist.
Verandering bestuursstructuur

In mei 1984 wordt het 25-jarig bestaan van de school ondermeer gevierd met een aantal concerten die worden vastgelegd op een grammofoonplaat. Tegelijkertijd neemt de school afscheid van zijn eerste directeur. De heer H.A. Heijkoop wordt als zijn opvolger benoemd. Deze krijgt al snel te maken met gemeentelijke bezuinigingen en in 1989 met dreigende opheffing. Tot 1984 werden tekorten door de gemeenten bijgepast. Vanaf 1984 was dat niet meer het geval en moest de muziekschool een eventueel batig saldo terugbetalen aan de gemeenten. Volgens de gemeenten is de basis te smal nadat fusiebesprekingen met de muziekschool te Tiel zijn mislukt en de de gemeenten Buren en Neerijnen zich bij de Tielse muziekschool hebben aangesloten. De opheffingsdreiging brengt ouders van leerlingen in actie. Zij ondertekenen massaal een petitie en vormen eind 1989 een gezamenlijke ouderraad. Het algemeen bestuur besluit tot voortbestaan en verdere onderhandeling met de gemeenten.
De administratie van de school was eerst bij de secretaris thuis, vanaf 1983 was deze gevestigd in de Nieuwstraat 8 te Zaltbommel alwaar ook het woonhuis van de directeur was. Vanaf 1 januari 1991 was de muziekschool gevestigd aan de Boschstraat in sociaal-cultureel centrum De Poorterij. Tot 1 juni 1993 fungeerde de gemeente Geldermalsen als centrumgemeente (aanspreekpunt namens de aangesloten gemeenten voor de muziekschool). Hierna was de gemeente Zaltbommel dit.
Met de statutenwijziging in 1991 werd vanaf het schooljaar 1991-1992 niet meer gevormd door politieke ambtsdragers maar door mensen gekozen op grond van hun deskundigheid. In het bestuur zitten dan geen vertegenwoordigers meer namens de ouders en het personeel. Vanaf 1991 was er ook geen verdeling meer in algemeen en dagelijks bestuur. In 1994 uit de gemeente Geldermalsen het voornemen om de subsidie stop te zetten of binnen 10 jaar te halveren. Er volgt een protestdag in Geldermalsen.
Samengaan met Centrum voor de kunsten De Plantage Tiel

Er volgen roerige jaren voor de school. Diverse nota's en een experiment met een andere verhouding tussen lesgebonden en niet lesgebonden uren volgen. Bestuur, directeur en het personeel onderling zijn het niet eens over de te volgen weg. Tijdens ziekte van de directeur neemt een interimmanager zijn functie waar. In juli 1997 stapt het gehele bestuur op en is er een protocol van bestuursoverdracht. Per 1 juni 1998 gaat de directeur met pensioen en wordt hij opgevolgd door mevrouw R. ter Brake. Zij is tevens directeur van de muziekschool te Kesteren. Een van haar taken is om te overleggen met omliggende muziekscholen over samenwerking. Hiertoe was in 1989 ook al een poging gedaan. Diverse gemeenten willen de subsidies verlagen of geheel stoppen. In 2001 komt er een intentieverklaring om samen te werken met muziekschool De Opstreek te Kestereren en het Centrum voor de kunsten De Plantage te Tiel. In 2003 komt er een eind aan een langlopende procedure met de gemeente Geldermalsen en nemen de gemeenten Neerijnen en Lingewaal niet meer deel aan de muziekschool. Vanaf september 2003 wordt er in de praktijk samengewerkt. Per 1 januari 2004 is er een samenwerkingsovereenkomst met De Plantage van kracht en een intentie-overeenkomst om een gezamenlijk managementteam in te stellen. Die voornemens worden zichtbaar in de statututenwijziging van 20 september 2004 waarin de naam gewijzigd wordt in Stichting centrum voor de kunsten De Plantage afdeling Bommelerwaard. In 2005 wordt duidelijk dat de gemeente Maasdriel per 1 januari 2007 de subsidie wil beeindigen en de gemeente Zaltbommel deze wil verminderen. Uit de stukken valt op te maken dat daarna het overgebleven muziekonderwijs in Zaltbommel door het gemeentelijk centrum voor de kunsten De Plantage te Tiel zal worden verzorgd.

Geschiedenis van het archief: In 2009 is het archief in eigendom overgedragen aan het toenmalige Streekarchief Bommelerwaard door het bestuur van de stichting Centrum voor de kunsten De Plantage, afdeling Bommelerwaard. Per 1 januari 2014 is het streekarchief Bommelerwaard samengegaan met het Regionaal Archief Rivierenland. In 2006 is een lijst gemaakt getiteld "Indeling archief", waarin per ruimte en per kast was genoteerd wat er zich bevond aan de hand van de opschriften op de dozen. In februari 2009 is een nieuwe lijst gemaakt, wederom per kast, door Sil van Doornmalen medewerker van het SAB, vooraf aan de overdracht. Op deze lijst is vermeld welke stukken direct of op termijn te vernietigen waren en welke nader bekeken moesten worden.
Inhoud en structuur
Voorwaarde voor raadpleging en gebruik
Verwant materiaal
Beschrijvingsbeheer
Kenmerken
Datering:
(1956) 1959-2009
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
(1956) 1959-2009
Omvang in meters:
9
Openbaarheid:
Stukken jonger dan 20 jaar ziijn alleen ter inzage na voorafgaande schriftelijke toestemming van de streekarchivaris.
Gemeente:
Regionaal
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS