Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de Hervormde gemeente Poederoijen, 1767 - 1975
3140 Archief van de Hervormde gemeente Poederoijen, 1767 - 1975
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De in deze inventaris beschreven stukken vormen maar een klein gedeelte van wat oorspronkelijk de archieven van de Kerkeraad, de Kerkvoogdij en de Diaconie van de Hervormde Gemeente Poederoijen zijn geweest.
Waarschijnlijk zijn veel archiefbescheiden verloren gegaan bij een brand in 1897 waarbij een groot deel van de kerk in de as werd gelegd.
De Hervormde Gemeente Loevestein is in 1814 bij Poederoijen gevoegd. Blijkbaar bleef het goederenbeheer nog lang daarna (deels?) gescheiden (vergelijk bijvoorbeeld hieronder inventarisnummer 3140/23).
Van het Fonds Polder Munnikenland van de Diaconie bestaat geen stichtingsakte. Het fonds is ontstaan uit armengelden, die vroeger bij verpachtingen in het Munnikenland geheven werden ten bate van de armen in het Munnikenland. De gelden werden gedeeltelijk niet aan de armen van het Munnikenland uitgekeerd, doch rentegevend belegd, waardoor het kapitaal aangroeide. Dit blijkt uit een akte waarbij de administrateur van dat fonds, A. Bok, het beheer van het fonds in 1923 overdraagt aan de diaconieën van de Hervormde Gemeente Poederoijen en de Gereformeerde Kerk Poederoijen (zie de inventarisnummers 3140/4 en 3140/24).
De stukken zijn voornamelijk door vochtschade en schimmelvorming in bijzonder slechte materiële staat. Bovendien zijn vrijwel alle banden helemaal verdwenen of vrijwel helemaal kapot. In feite is het van de meeste stukken niet meer verantwoord om ze te raadplegen. Restauratie is dringend gewenst. Dat er geld beschikbaar komt voor dat doel is echter helaas niet op korte termijn te verwachten. Het oudste lidmatenregister is van inzage uitgesloten, het vervalt bijna tot stof bij aanraking. Er is wel een bewerking in de maak, waardoor binnenkort de inhoud van dat registers in ieder geval voor onderzoekers weer beschikbaar zal zijn. Gepoogd zal worden er ook op een of andere wijze een kopie van te maken.
De stukken werden in december 1995 door de Hervormde Gemeente in bewaring gegeven aan het Streekarchief Bommelerwaard, via de president-kerkvoogd, de heer H.A. Kolbach te Poederoijen en dankzij de bemiddeling van de heer D. Kilwinger van Wijk te Utrecht. In augustus 1997 werden via de heer R. Looijen te Brakel enkele aanvullingen verkregen, afkomstig van de oud-kerkvoog W.A. van Giessen te Poederoijen. Deze aanvullingen zijn aan de inventaris toegevoegd (de nummers 3140/25-3140/32).
In 2006 werd door de Stichting Werkgroep de Vier Heerlijkheden te Brakel, een register houdende afschriften van uitgaande stukken 1835 - 1860 en handelingen van de kerkvoogdij 1840 - 1855, 1866, in bewaring gegeven aan het streekarchief. Het register is feitelijk kerkelijk eigendom en is ten onrechte in particuliere handen terecht gekomen. Het register is in deze inventaris opgenomen als nummer 3140/33.
De omvang van het archief bedraagt 0.24 m. Aan de openbaarheid zijn geen beperkende bepalingen gesteld.
Inventaris
1. Inventaris
3140 Archief van de Hervormde gemeente Poederoijen, 1767 - 1975
Inventaris
1.
Inventaris

Kenmerken

Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Omvang in meters:
0,25