Archieven

 

Uw zoekacties: Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935

1519 Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
3. Inhoud en structuur
3.5. Aanwijzingen voor de gebruikers
1519 Archieven van notarissen in Geldermalsen, 1811 - 1935
Inleiding
3. Inhoud en structuur
3.5.
Aanwijzingen voor de gebruikers
De toegang tot de archieven loopt via de repertoria. Daarin kan op datum gezocht worden in de korte inhoudsomschrijvingen van de akten. Slechts van enkele notarissen zijn er naamindexen op die repertoria aanwezig. Met de naam van de notaris, de datum en het nummer van de akte uit een repertorium kan de genummerde akte in deze inventaris vrij eenvoudig worden teruggevonden. De onderzoeker moet er rekening mee houden dat de repertoria ook de akten vermelden die 'in brevet' of 'in originali' zijn uitgegeven, waarvan het origineel aan de klant is gegeven en waarvan er dus géén akte aanwezig is in het archief van de notaris. Het gaat naar schatting om ongeveer 10% van de akten.
Soms ontbreken niet alleen de akten die in brevet / origineel zijn opgemaakt, maar ook andere (minuut)akten. Het kan dan gaan om akten die in de loop van de tijd verloren zijn gegaan, maar ook komt het voor dat de notaris later akten uit de serie heeft gehaald om iets af te kunnen werken, b.v. een erfenis. Die akten werden niet altijd later teruggeplaatst in de series. Akten van provisionele (voorlopige) verkoop zijn soms opgeborgen bij de akte van de definitieve verkoop of andersom. Het is bij verkopingen dus altijd zaak om te kijken op de plaats van beide akten. Soms is de akte van definitieve verkoop zelfs geschreven op hetzelfde stuk, direct onder de akte van de provisionele verkoop. Die akte van de definitieve verkoop heeft dan toch een (hoger) eigen nummer gekregen en is afzonderlijk vermeld in het repertorium. De beide akten kunnen onder een van beide nummers geborgen zijn.
Geadviseerd wordt om bij bronvermeldingen naast het toegangsnummer en inventarisnummer ook altijd de naam van de notaris, de datum van de akte en het aktenummer te vermelden.

Kenmerken

Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
22,5
Opmerkingen:
Gelders Archief met toegangsnrs. 0168 en 3152. Enkel het verzoek uit 2013 tot vervreemding van de Archiefbescheiden aan de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zit in dossier 0040/443 Overname archieven Gelders Archief. Aangezien de archiefbescheiden bij het RAR aanwezig zijn mag worden aangenomen dat dit verzoek is ingewilligd.
Archiefnaam:
Archieven van notarissen in Geldermalsen
Categorie: