Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Echteld, 1811 - 1945

0673 Archief van het gemeentebestuur van Echteld, 1811 - 1945

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
3. Bijlagen: lijsten van functionarissen, inwonersaantallen, rubrieken en indexen
3.3. Rubrieken ingekomen en uitgaande stukken 1925-1943
0673 Archief van het gemeentebestuur van Echteld, 1811 - 1945
3. Bijlagen: lijsten van functionarissen, inwonersaantallen, rubrieken en indexen
3.3.
Rubrieken ingekomen en uitgaande stukken 1925-1943
1. Rubriek: Ambtenaren; Onderdelen: Werklieden
2. Rubriek: Armwezen; Onderdelen: Statistiek
3. Rubriek: Begraafwet en begraafplaatsen
4. Rubriek: Begroting
5. Rubriek: Belastingen; Onderdelen: Gemeente- en Rijksbelastingen, leges, schoolgeld en stukken betreffende de scahttingscommissie
6. Rubriek: Bevolking; Onderdelen: Statistiek, kaarten CBS, verklaringen van overlijden. Zie ook 36.
7. Rubriek: Brandweer
8. Rubriek: Burgerlijke Stand Burgerwacht; Onderdelen: Zie nr.17
Collecten: Zie nr.17
9. Rubriek: Dienstplicht; Onderdelen: Inkwartiering, paardenverordening, vergoedingen, opkomst met spoed en motorvordering
10. Rubriek: Drankwet; Onderdelen: Statistiek
11. Rubriek: Fabriekswetten; Onderdelen: Hinderwet, veiligheidswet, steenhouwerswet, bewaarplaatsen ontplofbare stoffen, arbeiderswet
12. Rubriek: Financiën; Onderdelen: Rijksuitkering, statistiek, geldleningen, kasopnamen en gemeenterekening
13. Rubriek: Gemeentebestuur; Onderdelen: Burgemeester en wethouders, raad, presentiegelden, jaarwedderegeling, gemeenteverslag en archief
14. Rubriek: Gemeentewerken en eigendommen; Onderdelen: Verhuur, aankoop, verkoop, erfpacht, stichting, verbetering, onderhoud, ingebruikgeving, verhuur bermen wegen
15. Rubriek: Inlichtingen
16. Rubriek: Jacht en visserij; Onderdelen: Vogelwet, mollen- en kikvorsenwet
17. Rubriek: Justitie en politie; Onderdelen: Vereniging en vergadering, openbare vermakelijkheden, buskruit, collecten, poltievergunningen, vreemdelingenwet, burgerwachten, schietbanen, voorwaardelijke invrijheidstelling, lokken van Nederlanders naar Duitsland
18. Rubriek: Kadaster; Onderdelen: Opgaven betreffende gebouwen voor scholen, ziekenhuizen en openbare eredienst
19. Rubriek: Kiesverrichtingen
20. Rubriek: Krankzinnigen; Onderdelen: Declaratie, subsidie
21. Rubriek: Landbouw en veeteelt; Onderdelen: Landbouwverslag, veetelling, tuinbouw, paardenfokkerij, landarbeiderswet, certificaten van oorsprong, markten
22. Rubriek: Leerplichtwet
23. Rubriek: Lichtvoorziening; Onderdelen: Straatverlichting en verlichting gemeente-gebouwen
24. Rubriek: Monumenten; Onderdelen: Gedenkwaardigheden, gedenktekenen van geschiedenis en kunst
25. Rubriek: Motor- en rijwielwet
26. Rubriek: Nederlanderschap; Onderdelen: Paspoorten, naturalisatie
27. Rubriek: Onderwijs - Lager; Onderdelen: Personeel, pensioengrondslagen en jaarwedde, rijksvergoedingen en declaratiën, vervolgonderwijs, statistiek, leerplan, leermiddelen enz. Beloning en ereblijken, bewaar- en kleinkinderscholen, pensioen onderwijzers
28. Rubriek: Onderwijs - hoger, middelbaar, nijverheids
29. Rubriek: Openbare middelen van vervoer
30. Rubriek: Pensioenen gemeente-ambtenaren en andere pensioenen
31. Rubriek: Postcheque en girodienst
32. Rubriek: Strafverordeningen
33. Rubriek: Veewet; Onderdelen: Hondsdolheid
34. Rubriek: Verzekeringswetten; Onderdelen: Ongevallenwet, invaliditeitswet, ouderdomswet, land- en tuinbouwongevallenwet, beroepswet
35. Rubriek: Vleeskeuringswet en warenwet
36. Rubriek: Volksgezondheid; Onderdelen: Besmettelijke ziekten, geneeskundigen, doodschouw, vaccinatie
37. Rubriek: Vuurwapenwet; Onderdelen: Wapenwet
38. Rubriek: Watersnood
39. Rubriek: Wegen en voetpaden; Onderdelen: Hand- en spandiensten, verhuur bermen wegen zie nr.14
40. Rubriek: Werken, openbare
41. Rubriek: Werkeloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling; Onderdelen: Bestrijding werkloosheid, werkverschaffing
42. Rubriek: Woningwet; Onderdelen: Noodwoningen, premiebouw, huurwetten, woningbouw met rijks- en gemeentesubsidie
43. Rubriek: Woonwagens en woonschepen
44. Rubriek: IJK en herijk
45. Rubriek: Zetters
46. Rubriek: Zaken niet tot de voorgenoemde rubrieken behorende; Onderdelen: Ontsierende reclame, ridderorden

Kenmerken

Datering:
1811 - 1945
Plaats:
Echteld
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1811 - 1945
Omvang in meters:
34
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Neder-Betuwe
Locatie:
Echteld