Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het bestuur van het Gemeneland van Buren, (1592) 1633-1838
x0437 Archief van het bestuur van het Gemeneland van Buren, (1592) 1633-1838
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0437 Archief van het bestuur van het Gemeneland van Buren, (1592) 1633-1838
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1.1. Algemeen
1.2. Samenstelling * 
1.3. Benoeming
1.4. Taken en bevoegdheden
0437 Archief van het bestuur van het Gemeneland van Buren, (1592) 1633-1838
1. Inleiding
1.4.
Taken en bevoegdheden
Het gemeneland van Buren was met name belast met de besluitvorming in alle zaken die de welstand van het graafschap betroffen. In de praktijk betekende dit de algemene financiën, omslagen en uitzettingen en een goede besteding van de gemeenlandsgelden. Ook het toezicht over de dijken viel onder dit college. De in het gemeneland aanwezige waterleidingen vielen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke polderbesturen.
De omslagen en uitzettingen van de gemenelandsfinanci ën kon alleen na toestemming van de graaf of de grafelijke raad plaatsvinden. Voor het uitzetten of omslaan van buitengewoone contributies, beden e.d. diende vooraf advies bij de magistraten en de gerechten te zijn ingewonnen. In totaal over 5628 morgen werden de gemenelandslasten omgeslagen. De kosten van het onderhoud aan de sluizen etc. werden door de diverse polders zelf gedragen.
In 1786 werd door het college besloten dat diverse uitgaven gedaan door afzonderlijke polders onder de gemenelandsuitgaven thuisbehoorden, echter steeds indien voor de uitgaven geen (particuliere) gedijkslaagden verantwoordelijk waren. De polders Buren en Ercihem werden met ingang van het jaar 1987 net als de overige polders omgeslagen in de Lingepenningen. Ofschoon buitendijks gelegen was men van mening dat ook deze polders moesten bijdragen in de kosten van het onderhoud aan de Aals- en Lingedijk. Daarentegen kwamen de kosten van de Erichemse kade, tevens het einde van de Lekdijk boven de Aalsdijk, vanaf dat moment ook ten laste van de gemenelandskas. De polder Erichem kreeg bovendien teruggave van haar aandeel in de Lingepenningen verschuldigd aan de Neder-Betuwe. Een onderzoek moest verder worden ingesteld naar de noodzakelijke hoogten van Aalsdijk en de Erichemse kade.
Ook de polders Beusichem en Zoelmond werden tegemoet gekomen, Tot dan toe kwamen de kosten van het onderhoud aan de Lekdijk ter hunner last. Erkend werd dat ook de andere polders baat hadden bij een goede dijk en de kosten kwamen dan ook ten laste van het gemeneland. * 
Na afhoring van de gemenelandsrekening beraamde het college de vermoedelijke uitgaven voor het komende jaar, kortte op dit bedrag de aanwezige kasgelden en stelde vervolgens de hoogte van de schatpenningen. In de negentiende eeuw bedroegen deze schatpenningen maximaal f3,- per morgen; in 1825 schreef men zelfs '...en thans door bezuiniging omtrent een Gulde bedragen...'. Nadat de hoogte was vastgesteld werden de geërfden via een publicatie op de hoogte gesteld met tevens lastgeving tot betaling over te gaan. '...Dit is altijd met het beste effect verricht om dat voor het afhoren van de Gemeenelandsch rekening die rekening met alle aquiten daar toe betrekkelijk dagelijks 14 dagen ter visie en examinatie van ieder geërfde gelegd wordt en die de vrijheid gelaten is, om ten dage van het afhoren der rekening present te zijn en hunne aanmerkingen, zoo er die mochten zijn wezen drie dagen te voren aan het Collegie van Gecommitteerdens schriftelijk moeten overgeven om bij het afhoren vandien daar op het nodige regard te slaan...'. Vanaf 1786 was bepaald dat het opnemen en sluiten van de rekeningen 'publicq met openen deuren' moest plaatsvinden, zodat desgewenst de geërfden aanwezig konden zijn.
1.5. Verhouding ten aanzien van het college van de Hoge Lekkedijk
1.6. Verhouding ten aanzien van het college over de Aals- en Lingedijk en de Lingestoel
1.7. Opheffing
1.8. Verantwoording inventarisatie
1.9. Verantwoording herinventarisatie in 2002
1.10. Bijlage 1: Eed van de gecomitteerden 1802
1.11. Bijlage 2: Eed van de secretaris 1802
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1592) 1633-1838
Datering:
(1592) 1633-1838
Opmerkingen:
Verklaring van overbrenging in toegang 0040, dossiernummer 424 'stukken betreffende dienstverlening aan het Waterschap 2003-2007'.
Taal:
Nederlands
Plaats:
Buren
Dekking in tijd:
(1592) 1633-1838
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
6,50
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Waterschap
Locatie:
Buren
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS