Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de Stichting tot bevordering van welvaart in de ...
0088 Archief van de Stichting tot bevordering van welvaart in de West-Betuwe en opvolger Stichting streekoverleg West- en Midden-Betuwe, 1947 - 1970
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
2. Context
2.2. Institutionele geschiedenis / Biografie
0088 Archief van de Stichting tot bevordering van welvaart in de West-Betuwe en opvolger Stichting streekoverleg West- en Midden-Betuwe, 1947 - 1970
Inleiding
2. Context
2.2.
Institutionele geschiedenis / Biografie
In 1946 vond er een vergadering plaats van het Nederlands Volksherstel en het sinds december 1945 bestaande Werkcomité opbouw West-Betuwe. Hierin werd onderzocht hoe de sociale en culturele opbouw van de streek moest worden opgezet. Er kwam een maatschappelijk werkster. Op 21 juli 1947 werd de Stichting tot bevordering van Welvaart in de West- Betuwe opgericht. Het werkcomité opbouw West-Betuwe zocht aansluiting bij de Stichting tot bevordering van welvaart in de West-Betuwe, maar behield in grote mate haar zelfstandigheid. Zij bleef de sociaal-culturele sector van de stichting vormen. Het bestuur van de stichting bestond uit burgemeesters, vertegenwoordigers van Land- en tuinbouwdiensten en industriëlen. M. Lievense was voorzitter van de Stichting, A. Vaal was penningmeester. De verwantschap met het Nederlands Volksherstel district Geldermlasen blijkt uit het startkapitaal dat werd verkregen uit de liquidatie van dit district. In 1965 liet de Stichting tot bevordering van de welvaart in de West-Betuwe aan de betrokken gemeentebesturen weten dat de basis voor de stichting -een duidelijke taak en financiële dekking- onvoldoende was. men bleef overtuigd van het nut van samenwerking in de streek, maar had eerst advies ingewonnen bij een adviescommissie onder leiding van Baron van Verschuer. Hieruit kwam het voorstel naar voren om de stichting om te vormen tot een Stichting streekoverleg West- en Midden-Betuwe. De statuten werden hiertoe gewijzigd en de stichting werd omgevormd. De nieuwe stichting had een sterke verbondenheid met de Stichting belangengemeenschap Gelders Rivierengebied.
Inventaris

Kenmerken

Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
0,50
Opmerkingen:
Ingevulde metadata zonder acquisitiestukken/overeenkomst.