Echteld

Dorp behorende tot de gemeente Neder-Betuwe

Herkomst naam
De oudste vermelding, in 1178, van het dorp als Echtelte is vermoedelijk gebaseerd op een oudtijds vervalste oorkonde. Vanaf de 16e eeuw wordt melding gemaakt van een geslacht Van Echtel, met variaties in de spelling voorkomend tot op de huidige dag.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der A?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1817    gemeente Ochten
1818 - 2001    gemeente Echteld:   
                        * 1818 - 1922: Echteld en Ochten
                        * 1923 - 2001: Echteld, Ochten en IJzendoorn
2002 - heden    gemeente Neder-Betuwe   (werknaam 1-1-2002 tot 1-4-2003: gemeente Kesteren)