Wely

Buurtschap bij Dodewaard

Herkomst naam
Wely is een buurtschap bij Dodewaard en Hien. In de elfde eeuw komt de naam voor als ‘Welie’. De betekenis is onbekend.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Niets over opgenomen.

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?

1811 - 2001    gemeente Dodewaard
2002 - heden    gemeente Neder-Betuwe