Waterschap van de gemeenschappelijke bemaling van de polders Oud-Goudriaan en Noordzijde Noordeloos

1902 - 1955