Waterschap Rivierenland

Het Waterschap Rivierenland is ontstaan op 1 januari 2002 door een fusie van de polderdistricten Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden en Groot-Maas en Waal, met het Waterschap van de Linge en het Zuiveringschap Rivierenland. Drie jaar later, per 1 januari, 2005 werden de hoogheemraadschappen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, en Alm en Biesbosch opgeheven en toegevoegd aan het Waterschap Rivierenland. De taken van het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden voor het gebied van de Alblasserwaard en de VIjfheerenlanden zijn toen ook overgegaan naar het Waterschap Rivierenland.

Deze waterschapsconcentratie was niet de eerste in het gebied. Ook de waterschappen die in 2002 en 2005 opgingen in het nieuwe Waterschap Rivierenland waren al weer het resultaat van fusies van waterschappen. Vanaf de jaren tachtig van de 20ste eeuw werd duidelijk dat waterkwantiteit en -kwaliteit niet afzonderlijk konden worden gezien. Begin jaren negentig verscheen het Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied. Met nieuwe termen als ‘natuurvriendelijke oevers’ en ‘ecologische verbindingszones’. Een belangrijke stap op weg naar een integraal waterschap waren de nieuwe Wet op de Waterhuishouding van 1989 en aansluitende wijziging van de Waterschapswet in 1991. De pijlers van de wet: all-in waterschappen op basis van waterstaatkundige gebieden en het streven naar doelmatigheid. Dit zou uiteindelijk leiden tot de oprichting van Waterschap Rivierenland. Over de taken en nieuws van het waterschap leest u meer op de website van de organisatie.