31 januari 2018

Vijfduizend nieuwe meters voor regionaal erfgoed

Regionaal Archief neemt nieuw depot in gebruik

Op 31 januari is bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) officieel het bijgebouwde depot 8 in gebruik genomen. Direct het grootste archiefdepot van de dienst met 5000 meter archiefruimte. De opening hebben we op 31 januari officieel samen verricht met de voorzitters van beide Vrienden Stichtingen van het Regionaal Archief Rivierenland. Dit om te benadrukken dat archieven onmisbaar zijn bij het onderzoek naar de Rivierenlandse geschiedenis en het belang van goed beheer van dit waardevolle erfgoed.

De datum van 31 januari 2018 was ook niet toevallig gekozen. Op 31 januari 1995, 23 jaar geleden, is in de middag het besluit gevallen van de evacuatie van het gebied in verband met een dreigende overstroming. De archieven werden toen ernstig bedreigd. Door de bouw van het huidige moderne archiefgebouw en nu dus uitbreiding is alles in werking gesteld voor het behoud van ons aller erfgoed bij eventuele calamiteiten.

Het nieuwe depot heeft meer dan 5000 meter aan plankruimte. Is zodanig gebouwd dat de archieven een dijkdoorbraak 'overleven'. Het is net als de andere depots voorzien van state-of-the art klimaatbheersing en de depots worden 24-7 gemonitord. Alle depots zijn voorzien van brandwerende deuren en er is een eigen noodstroomvoorziening.

Hoewel het RAR in 2012 het nieuwe pand aan J.S. de Jongplein heeft betrokken, is het door een tussentijdse aansluiting van Bommelerwaardse gemeenten in 2014 te klein geworden voor de toekomstige groei. De groeicapaciteit die door de uitbreiding gerealiseerd is, is naar onze verwachting toereikend tot het jaar 2040. Het RAR beschikt met dit, tegelijk grootste, nieuwe depot over bijna 20 kilometer aan archiefruimte. Dat brengt de groeicapaciteit weer op peil, zodat de acht aangesloten gemeenten zich geen zorgen hoeven te maken voor de toekomst. Wij zijn bovendien blij dat het op de bestaande locatie en binnen de bestaande budgetten gerealiseerd is. De bouw duurde van februari tot december 2017. Net als bij de nieuwbouw is de uitbreiding van de hand van architect Boudewijn Krijger en hoofdaannemer Aan de Stegge.

Ondertussen werkt het RAR stevig aan de voorzieningen voor betrouwbare en duurzame digitale opslag voor nu en in de nabije toekomst (e-depot).