Vergunningen

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Zaltbommel, 1961 - 1979
x3204 Archief van het gemeentebestuur van Zaltbommel, 1961 - 1979
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3204 Archief van het gemeentebestuur van Zaltbommel, 1961 - 1979
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Ontwikkelingen van de gemeente gedurende de periode 1961-1979
2. Taken 5)
3. Wapen en vlag
4. Geschiedenis van het archief
5. Verantwoording van de inventarisatie
3204 Archief van het gemeentebestuur van Zaltbommel, 1961 - 1979
Inleiding
5.
Verantwoording van de inventarisatie
De bewerking van het archief vond plaats door de Centrale Archief Selectiedienst in Winschoten in 1999 in het kader van de uitvoering van de Archiefwet 1995, die onder meer bepaalt dat overheidsarchiefstukken na twintig jaar moeten worden overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats en dat de overheidsinstanties daarbij verantwoordelijk zijn voor het opschonen, beschrijven en goed materieel verzorgen van hun archieven vóór overbrenging. Na afloop van de inventarisatie is het archief in september 1999 overgebracht naar de centrale archiefbewaarplaats van het Streekarchief Bommelerwaard. Daar is de bewerking gecontroleerd en hier en daar ingrijpend verbeterd en nummeringsfouten werden hersteld. Ook de materiële verzorging, die nog veel te wensen overliet, is verbeterd.
De inventaris gaat over de jaren 1961-1979. Alle archieven van de gemeente van vóór 1961 waren reeds overgebracht naar het Streekarchief. Het einde van het blok is 31 december 1979, een praktische cesuur, mede ingegeven door de verplichting om de archieven ouder dan 20 jaar over te brengen. Ten aanzien van mappen/dossiers waarvan de datering over de blokgrens heenloopt werd als volgt gehandeld:
- Bij een zaak/dossier waar duidelijk sprake was van een besluit (bijvoorbeeld vergunningen) was dat besluit bepalend voor het blok waarin de stukken kwamen. Dus indien het besluit viel vóor 1-1-1980, maar de uitwerking viel na die datum dan werd het dossier wel meegenomen. Indien de stukken over de voorbereiding van iets dateren van vóór 1-1-1980, maar het besluit viel pas na genoemde datum dan werd het dossier niet meegenomen.
- De onderwerpsmappen zijn zoveel mogelijk gesplitst op stukken vóór en ná 1-1-1980.
De archieven zijn geselecteerd aan de hand van de ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850’, vastgesteld bij ministerieel besluit MMA/Ar 4130 van 24 augustus 1983 en DOA 83-4072/3715 van 7 november 1983, aangevuld bij ministerieel besluit MMA/Ar 0403 van 28 juni 1985. Mede door de reeds eerder uitgevoerde vernietigingen zijn tijdens deze inventarisatie niet veel dossiers voor vernietiging aangewezen.
De omvang van het archief bedraagt 46 meter.
6. Aanwijzingen voor de gebruiker
Noten
1. Schrijven d.d. 10 mei 1972 van Gedeputeerde Staten van Gelderland.
2. Raadsvergadering van 12 september 1972.
3. Brief van de werkgroep intergemeentelijke samenwerking van 28 augustus 1975.
4. Raadsvergadering van 18 maart 1976.
5. In de inleiding worden niet alle aspecten van het gemeentelijk takenpakket beschreven. Er is voor gekozen om enkele belangrijke zaken nader te beschrijven, zoals de sanering en reconstructie van de binnenstad, de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
6. Raadsvergadering van 19 september 1968.
7. Raadsvergadering van 26 juni 1975.
Bijlagen inleiding
BIJLAGE 1. LIJSTEN VAN BESTUURDERS EN FUNCTIONARISSEN
Het slechts kort waarnemen van een bepaalde functie in afwachting van benoeming of verkiezing van een nieuwe bestuurder of functionaris is in de regel niet in de lijsten vermeld.
Indien als eindjaar 19.. is aangegeven betekent dat dat de genoemde persoon eind 1979 (het einde van dit archiefblok) nog in functie was.
BURGEMEESTERS
H. Wielinga 1959 - 1967
K.F. Broekens 1968 - 1973
E. Wilmink 1974 - 19..
GEMEENTESECRETARISSEN
L. Klop 1946 - 1979
T. van Vliet 1979 - 19..
WETHOUDERS
A. van Belkum 1949 - 1966
P.J. Donker 1953 - 1966
A. van der Meijden 1966 - 19..
J. Schaafsma 1966 - 1968
N.G. den Drijver 1968 - 1978
A.H. Nijland 1978 - 19..
N. de Voogd 1978 - 19..
RAADSLEDEN
J.C. Spoon-de Jong 1949 - 1966
G.A. Ansing 1953 - 1966
A. van Belkum 1946 - 1966
P.J. Donker 1946 - 1966
N.G. den Drijver 1953 - 1978
J.A. van Heel 1958 - 1966
D.C.L.M. Hennekam 1958 - 1978
H.J. van der Kolk 1946 - 1970
A. van der Meijden 1953 - 1972
C. Philips 1946 - 1962
W. van de Werken 1957 - 1966
G. van Dijke 1962 - 1966
A. van Oostrum 1962 - 1974
J. Zilverschoon 1962 - 1978
J.M. van Belkum 1966 - 19..
F.A. Leeuwis-van Eck 1966 - 1968
W.W. van Katwijk 1966 - 1970
C.B. Metz 1966 - 1970
J. Schaafsma 1966 - 1968
J.H.A Welten 1966 - 1970
J.W. van Westreenen 1966 - 1974
J.C. Jacobs 1968 - 1974
P. van Tuijl 1968 - 1972
G.M. Verkuil 1970
N.G. van Dam 1970 - 19..
A.A.M. van Mierlo 1970 - 1971
D.R.M. van Stuijvenberg 1970 - 1972
L.J. Zielstra 1970 - 1972
A.J. Wiekart 1971 - 1974
J.M. de Graaf 1972 - 1979
A.W.G. van Hattum 1972 - 1974
A. van der Kooij 1972 - 19..
A.H.M.W. Stranders-Hensen 1974 - 1980
R. Kamerbeek 1974 - 1978
A.H. Nijland 1974 - 19..
N. de Voogd 1974 - 19..
J.P. Kusters 1974 - 1979
W. Monnee 1978 - 19..
G. van der Kolk 1978 - 19..
J.A.H. Marechal 1978 - 19..
L.J. Willemsen 1978 - 19..
H. Schoon 1979 - 19..
P.J. van Santen 1979 - 19..
-
BIJLAGE 2. AANTAL INWONERS
De aantallen worden steeds gegeven per 1 januari van het genoemde jaar.
1961. 6010
1962. 6089
1963. 6219
1964. 6376
1965. 6483
1966. 6522
1967. 6697
1968. 6735
1969. 6859
1970. 7003
1971. 7162
1972. 7323
1973. 7667
1974. 7912
1975. 7949
1976. 8010
1977. 8212
1978. 8293
1979. 8377
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1961 - 1979
Plaats:
Zaltbommel
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1961 - 1979
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
49
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Zaltbommel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS