Vergunningen

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1971 - 1979
x3160 Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1971 - 1979
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3160 Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1971 - 1979
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Vooraf
2. Geschiedenis
3160 Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1971 - 1979
Inleiding
2. Geschiedenis
In 1971 werd de gemeente Rossum nog steeds gevormd door de dorpskernen Rossum en Hurwenen. In de negen jaren waarover deze inventaris handelt, vonden vooral in het dorp Rossum de grootste veranderingen plaats. Dit vond met name zijn oorzaak in het tot uitvoer brengen van een uitbreidingsplan in westelijke richting, het uitbreidingsplan Rossum-West. De besluitvorming hierover had al eerder plaatsgevonden. Ook voor Hurwenen was al een uitbreidingsplan vastgesteld. 2) In de periode 1971-1979 vond (voorlopige) besluitvorming plaats over het bestemmingsplan Buitengebied. 3)
In de periode 1971-1979 werd - mede als gevolg van de uitbreidingsplannen - het huizenarsenaal flink uitgebreid. Dit gebeurde door de in 1968 opgerichte Woningstichting De Vijf Gemeenten, waarbij de gemeente is aangesloten. Daarnaast kwam ook de particuliere sector ruim aan bod. De bouw van woningen bracht ook met zich mee de aanleg en reconstructie van straten alsmede de aanleg en vernieuwing van riolering. 4)
De N.V. Maatschappij tot Gasvoorziening Gelders Rivierengebied zorgde voor aansluiting van de gemeente op het landelijke aardgasnet. 5)
Voor de aanvoer van electrische energie was en is de Provinciale Gelderse Electriciteits Maatschappij verantwoordelijk. 6) In groot conflict met deze maatschappij kwam de Gemeente (en zij niet alleen) toen bekend werd dat er een 150-kilovoltleiding van Tiel naar Zaltbommel zou worden aangelegd. De verontwaardiging richtte zich vooral op de horizon-vervuiling door twee 118 meter hoge masten op de beide Waaloevers. De zaak sleepte zich negen jaar voort voordat de Gemeente de benodigde bouwvergunning verleende 7).
Een groot aantal vergunningen, verleend aan het Staatsbedrijf van de Post, Telegraaf en Telefonie bewijst dat ook deze maatschappij een en ander heeft gedaan tot verbetering van de infrastructuur. 8)
Lange tijd was de Bommelerwaard in economisch opzicht een zorgenkindje. Voor en vooral na de tweede wereldoorlog verscheen menig rapport, dat zich bezig hield met structurele verbeteringen. In de jaren '70 verscheen op initiatief van de Provincie het 'Structuurplan Bommelerwaard'. 9)
Een gestage groei van de bevolking 10) liet niet alleen het woningenarsenaal groeien. Een toename van jonge inwoners deed ook de vraag ontstaan naar uitbreiding van het aantal lokalen waarin onderwijs wordt gegeven. Dit geldt voor beide dorpen en voor zowel het kleuter- als het lager onderwijs. 11) Een heuglijk feit, nadat in de voorgaande periode in het dorp Hurwenen de openbare kleuterschool werd opgeheven en de openbare lagere school hiermee werd bedreigd. 12)
Nadat de Gemeente in 1948 'Het Slot' als gemeentehuis had aangekocht en er nadien de nodige veranderingen in had laten aanbrengen 13), werd het gebouw in 1969 definitief door het Rijk op de monumentenlijst geplaatst. 14) Het in neo-Tudorstijl gebouwde pand was dringend aan een grondige restauratie toe. Een begin was reeds gemaakt in de voorgaande periode. 15) In de periode 1971-1974 werd onder leiding van architect Wijma uit Velp de klus aangepakt. Tijdens en na de restauratie van 'Het Slot' werden ook de gracht, tuin en het voorterrein hersteld. 16)
3. Bestuur
4. Archief
5. Inventarisatie
Noten
1. Jalink, Archieven Rossum 1810-1955. Boon, Archief Hurwenen 1821-1955. Smalheer, Archief Rossum 1955-1970. Zie de als bijlage bij deze inleiding opgenomen literatuurlijst voor de volledige vermelding van de in de noten verkort aangehaalde literatuur.
2. Smalheer, Archief Rossum 1955-1970, inleiding en rubriek 2.7.1.
3. Nummers 3160/335-3160/340.
4. Zie de rubrieken Milieuhygiëne (1.2.5.4), Volkshuisvesting (1.2.6.2) en Verkeer en vervoer te land (1.2.10.1).
5. Nummers 3160/965-3160/969, 3160/972-3160/983 en 3160/999.
6. Nummers 3160/963-3160/964.
7. Nummers 3160/985-3160/996.
8. Nummers 3160/1038-3160/1062.
9. Nummers 3160/45-3160/48 en 3160/1228-3160/1237.
10. Voor een overzicht van de loop van de bevoling zie de bijlagen bij deze inleiding.
11. Zie de rubriek Onderwijs (1.2.12)
12. Smalheer, Archief Rossum 1955-1970, nummers 3122/1153 en 3122/1188.
13. Jalink, Archieven Rossum 1810-1955, nummers 3004/347-3004/352.
14. Smalheer, Archief Rossum 1955-1970, nummer 3122/1204.
15. Idem, nummers 3122/87-3122/88.
16. Nummers 3160/91-3160/103.
17. Artikel 12 van de Financiële-Verhoudingswet 1960, Stbl. 217, d.d. 12-07-1961.
18. Zie bijvoorbeeld de bijlagen bij de jaarrekening van 1975 (nummer 3160/226).
19. Wet van 29-06-1851, Stbl. 85.
20. De stukken hierover zal men dus in het volgende archiefblok aantreffen.
21. Herbenoeming bij Koninklijk besluit van 4 oktober 1974, nr. 5.
22. Nummers 3160/105, 3160/1217 en 3160/1227.
23. Smalheer, Archief Rossum 1955-1970, p. 12.
24. Nummer 3160/1151.
Literatuur
Boon, Jan, Inventaris van het archief van de Gemeente Hurwenen 1821-1955, Zaltbommel 1993 (Bommelerwaardse Bronnen, deel 15).
Booy, E.P. (e.a. red.), Lexicon vaan Nederlandse Archieftermen, 2e druk, 's-Gravenhage 1991.
Dumont, S. en M. Kleijnen, 'Van wege den Koning'. Gemeentewapens en plaatsnamen in de Bommelerwaard, Zaltbommel 1992 (pag. 100-110 voor wat betreft Hurwenen en Rossum).
Gids voor de gemeente Rossum, Heerhugowaard 1973 en 1976, Zaltbommel 1978. (Deze drie gemeentegidsen zijn aanwezig in de bibliotheek van het Streekarchief Bommelerwaard).
Goelst Meijer, A.F. van, Het Slot Rossum thans gemeentehuis, Rossum 1956, 2e druk Rossum 1972.
Jalink, L.J., Archieven van de Gemeente Rossum en Hurwenen 1810-1817, Rossum, Hurwenen en Heerewaarden 1818-1820, Rossum 1821-1955 en Algemeen burgerlijk armbestuur 1799-1964, Zaltbommel 1996 (Bommelerwaardse Bronnen, deel 19).
Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850 (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur d.d. 24-8-1983 en Binnenlandse Zaken d.d. 7-11-1983).
Smalheer, J.C., Inventaris van het Archief van de Gemeente Rossum 1955-1970, Rossum 1993 (Bommelerwaardse Bronnen, deel 14)
Stichting Brabantse Archief Selectie Commissie, Leidraad voor de selectie op vernietiging van archiefbescheiden van (inter)gemeentelijke organen, Oosterhout 1983, verbeterde druk 1996.
Verkuil, G. (eindred.), Woningstichting 'De Vijf Gemeenten' 1968-1993, Hedel 1993.
Bijlagen Inleiding
LIJST VAN BESTUURDERS EN FUNCTIONARISSEN 1971-1979
Indien het jaartal 1979 tussen vierkante haken staat, wil dit zeggen dat de persoon in kwestie ook na dat jaar nog in functie bleef.
BURGEMEESTER
P.H. Pols 1968 - [1979]
WETHOUDERS
H.W. van Heel 1955 - [1979] 1)
J.C. de Zwart 1970 - 1978
W. van der Zalm 1978 - [1979] 2)
RAADSLEDEN
E.W. Cretier 1970 - 1974
A. Verbeek 1970 - 1974
A.J.G. van den Dungen 1955 - 1978
J.C. de Zwart 1962 - 1978
H.W. van Heel 1955 - [1979]
J. Verhoeven 1966 - [1979]
W. van der Zalm 1962 - [1979]
C. van Drunen 1974 - 1978
C. Beenen 1974 - [1979]
P. Smit 1978 - [1979]
M.C. Sterk 1978 - [1979]
J. de Zwart 1978 - [1979]
SECRETARIS EN ONTVANGER
C.H. van Maanen 1955 - 1979
SECRETARIS
J.J. Meijdam [1979]
NOTENn:
1. Trad ook op als loco-burgemeester.
2. Verving in 1978 eerst tijdelijk H.W. van Heel, toen deze lange tijd als loco-burgemeester moest optreden in verband met ziekte van burgemeester Pols.
-
AANTAL INWONERS 1971-1979
Vermeld wordt het aantal inwoners per 1 januari. De gegevens werden ontleend aan de jaarrekeningen, begrotingen en statistische gegevens over de bevolking.
1971. 2595
1972. 2588
1973. 2597
1974. 2674
1975. 2714
1976. 2774
1977. 2793
1978. 2829
1979. 2869 (2879 per 31 december 1979)
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1971 - 1979
Plaats:
Rossum
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1971 - 1979
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
14,62
Gemeente:
Maasdriel
Locatie:
Rossum
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS