Bouw- en milieuvergunningen

Bij het RAR vind je een groot aantal milieuvergunningen (sinds 1876) en bouwvergunningen (vanaf 1902) van bij ons aangesloten gemeentes. Milieuvergunningen werden voor 1 maart 1993 hinderwetvergunningen genoemd.

De vergunningen van de huidige gemeenten zijn voor een flink deel goed beschreven en ontsloten op onze website. Deze vergunningen zijn zoveel mogelijk op naam en adres doorzoekbaar. Een deel van de vergunningen is nog maar summier beschreven en een klein deel is nog helemaal niet toegankelijk. De dossiers van de vergunningverlening zijn de eerste decennia meestal beperkt van omvang. In de eerste jaren ontbreken soms tekeningen. Er wordt hard gewerkt aan de verdere ontsluiting van de bouw- en milieuvergunningen. Ieder jaar komen er duizenden nieuwe beschrijvingen bij.

Er wordt ook hard gewerkt aan de verdere digitalisering van alle vergunningen. Oude vergunningen van voor 1945 zijn na digitalisering direct op onze website in te zien. Gedigitaliseerde vergunningen van na 1945 zijn in de meeste gevallen niet online in te zien in verband met het auteursrecht op de tekeningen. Op onze studiezaal kun je deze vergunningen en tekeningen wel digitaal inzien.