Rossum

Dorp behorende tot de gemeente Maasdriel

Herkomst naam
De oudst bekende vermelding van Rossum dateert van 893. In deze oorkonde, die een uittreksel is van een opsomming van goederen van de abdij van Prüm, werd Rossum vermeld als “Rotheheim”. Later treffen we de spellingen 'Rothem', ‘Rossem’ en “Rossum’ aan. De verklaring voor de naam is een combinatie van de woorden  'Rothe' en 'heim'. 'Rothe' zou teruggaan op het Germaanse ‘ropa’. Dit is een plaats waar bos is gerooid. Het tweede naamsdeel ‘heim’ staat voor woonplaats. De betekenis is dus: een woonplaats op een plek waar bos is gerooid.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling Rossum

1811 - 1817    gemeente Rossum  (Rossum en Hurwenen)
1818 - 1820    gemeente Rossum (Rossum, Hurwenen en Heerewaarden)
1821 - 1955    gemeente Rossum (Rossum)
1955 - 1999    gemeente Rossum (Rossum + Hurwenen)
1999 - heden    gemeente Maasdriel  

Gemeentewapen
Het wapen van de voormalige gemeente Rossum, verleend bij Besluit van de Hoge Raad van Adel van 25 maart 1818: 'Een schild van zilver, beladen met drie roode papegaaien, geplaatst twee en een.' Zie ook: gemeentewapen op wikipedia.