Projecten Vrienden

2020

 • Bijdrage voor de aanschaf van enkele oude drukwerken:
  • 'De Roomsche kerk in acht steendrukplaten met bijschriften van J. Brave predikant te Amsterdam. Gedrukt door Campagne te Tiel 1853
  • B. de Schrijver, Proselytenmakerij, of de kunst om kinderen en onnadenkende menschen tot de beste alleeen-zaligmakende kerk te bekeren (Tiel 1848). Gedrukt door Campagne
  • Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, 1876. 16 steendrukken met ontwerpen voor arbeiderswoningen waaronder woninge te Tiel en Zaltbommel
  • H.C. Ribbius, Johanna van Beek, wonderdadig gered uit den watersnood. 2e dr. Van Wermeskerken (Tiel 1861) met een versen door C.A. van Campagne.

2019

 • Bijdrage voor de aankoop van:
  • M. Beekman, Beschreiving van de stad en baronnie Asperen. : Vertoonende haare oudheid, gebouwen, hooge, en verdere regeering, ens. (Utrecht 1745) - Deze uitgave is digitaal te raadplegen op de website van het archief: 0626-13697
  • Prent Heukelumse Poort te Asperen.

2018

 • Bijdrage voor de aanschaf van:
  • Sententiën : over Jacob Mom, gewesene amptman in Maes en Wael ende Elbert van Botbergen, beijde als edelen gecompareert hebbende enz (s'-Gravenhage 1621)
  • M.J. de Man, Verhandeling over de kwaadaartige rot-koorts ofte beschrijving der ziekte welke in het laatst van 1770 en de volgende jaare 1771 gegrasseerd heeft te Maurik in den Ampte van Neder-Betuwe voormaals bij wijze van schriftelijk raport aan die ... Heeren Gedeputeerde Staaten des Quartiers van Nymegen overgeleeverd door Maximiliaan Jacob de Man ..., nu door den schryver nader overgezien, verder uytgebreid, en ... mede gedeeld (Nijmegen 1772)

2017

 • Bijdrage van maximaal € 5000 ten behoeve van de digitalisering van analoog (8, 16 mm) filmmateriaal

2016

 • Bijdrage, samen met de Stichting Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven, voor de aankoop van een 19e-eeuws fotoalbum van de Tielse notariszoon J.A. Dijckmeester met portretfotootjes (carte-de-vistes) van familie, vrienden en kennissen.

2015

 • Aankoop 120 negatieven van de Rotterdamse fotograaf J.F.H. Roovers met opnamen uit de jaren 1943-1965.

2014