deel van een bladzijde uit geslachtsregister familie Schull met tekeningen van Van Eijnden
31 januari 2023

Prachtige heraldische bron online

Familiewapens in het ‘geslachtsregister’ van de familie Schull en een meestersbul

De familienaam Schull is geen onbekende naam in het rivierengebied van de 16e tot 19e eeuw. Nazaten van deze schippers- en handelsfamilie die vaart op de Rijn en Waal, klimmen al snel op naar bestuurlijke functies in beide steden. In de verschillende archieven van de stadsbesturen en gerechtsbanken die het RAR beheert, zitten tientallen stukken die betrekking hebben op telgen uit dit geslacht.

Geslacht-lijst

In 1995 koopt het toenmalige Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg - met steun van de Vriendenstichting - een bijzondere ‘geslacht-lijst’ van de familie. Deze bestaat uit 3 delen, in 4 bandjes, waarschijnlijk gemaakt door Peter Adriaan Schull tussen 1773 en 1778. Peter Adriaan was jurist, postmeester te Tiel en ook secretaris van de Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen. De geslachtslijst is niet voltooid.

Tekeningen van Van Eijnden

pagina uit het geslachtsregister van de familie Schull gemaakt door Van EijndenSchull laat zijn stadsgenoot Roeland van Eijnden (1747-1819) familiewapens intekenen van alle gelieerde families. Heel bijzonder, want Van Eijnden verwerft later bekendheid als tekenaar en schrijver over schilderkunst. Je kunt hem onder andere kennen van ‘Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst’ dat  hij samen met A. van der Willigen maakt. En nog unieker: de nota van deze opdracht is bewaard gebleven. Hij zit voorin het eerste deel ingeplakt! Zo weten we dat Van Eijnden de afbeeldingen maakt in de jaren 1776 en 1779 en daarvoor uiteindelijk 36 gulden krijgt.

Online te bekijken

In totaal bevatten de 4 bandjes 168 tekeningen met en van familiewapens. Omdat het familieoverzicht niet voltooid is, zijn 6 wapenschildjes nog ‘blanco’. De kleuren zijn in de afgelopen 250 jaar prachtig gebleven. We hebben de bandjes nu gedigitaliseerd en op onze website gezet: ‘Geslagt-lijst der familie Schull’. Een prachtige heraldische bron is daarmee toegankelijk gemaakt. Binnenkort komt er ook een namenlijst beschikbaar van de vele aanverwante families die in het overzicht worden genoemd.

Bul Hendricus Schull

zegel bij bul van Hendricus Schull We hebben nog iets bijzonders van de familie Schull. Hendricus Schull was advocaat in Zaltbommel. Hij studeerde in Leiden. Daar trad hij toe tot de vrijmetselaarsloge La Vertu. Van zijn initiatie in de derde graad (meester) is de ‘bul’ bewaard gebleven met een gaaf bewaard gebleven zegel van de loge. Ook deze is nu op onze website te bewonderen.