Lek en Linge

1955-1982

Ontstaan uit een samenvoeging van de polderdistricten Culemborg en Buren, die beiden weer in 1838 waren ontstaan bij de inwerkingtreding van het provinciaal Rivierpolderreglement.

Wapen

Gevierendeeld : I in keel een beurtelings gekanteelde dwarsbalk van zilver; II in goud twee dwarsbalken van keel, vergezeld van 8 merletten van hetzelfde, geplaatst 3,2 en 3; III in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel, in het schildhoofd vergezeld van een rennende hazewindhond van sabel; IV in keel drie palen van vair en een schildhoofd van goud; in een hartschild van goud drie zuilen van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.

Bron: Heraldry of the World.