Personen

Let op: Er is nog meer te onderzoeken. Er zijn ook boeken die (nog) niet zijn geindexeerd. Je kunt ze niet op naam doorzoeken, maar wel doorbladeren. Bij deze genealogische bronnen vind je ook omnummeringslijsten van woningen.

Naar alle genealogische bronnen
Uw zoekacties: Burgerlijke Stand van Bommelerwaardse gemeenten, 1811-1916 (...
3151 Burgerlijke Stand van Bommelerwaardse gemeenten, 1811-1916 (geboorten), 1811-1941 (huwelijken) en overlijdens (1811-1966)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De akten van de burgerlijke stand en hun bijlagen vormen uiteraard gewoon een onderdeel van de archieven van de diverse Bommelerwaardse gemeenten. Om praktische redenen zijn ze echter in het depot bijeengebracht (en genummerd) in een afzonderlijke archieftoegang. In de diverse inventarissen van de gemeenten is verwezen naar deze toegang.
Openbaar zijn de geboorteakten ouder dan 100 jaar, de huwelijksakten en bijlagen bij de huwelijksakten ouder dan 75 jaar en de overlijdensregisters ouder dan 50 jaar. Steeds in januari van elk jaar wordt weer een jaar geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten openbaar en komen ze beschikbaar op de website van de archiefdienst..

Vanaf eind 2008 zijn alle openbare akten digitaal in te zien op de website van het Streekarchief Bommelerwaard (per 1-1-2014 opgegaan in het Regionaal Archief rivierenland)Streekarchief Bommelerwaard (per 1-1-2014 opgegaan in het Regionaal Archief rivierenland), gekoppeld aan een index.
De huwelijksbijlagen zijn vooralsnog alleen in origineel in te zien op de studiezaal en slechts voor zover ze ook, net als de huwelijksakten, ouder zijn dan 75 jaar. De bijlagen van veel gemeenten zijn al overgebracht tot en met 1942, maar bedacht moet worden dat ná 1932 nog slechts de bijlagen zijn bewaard van de huwelijken waarvan een of beide partners van buitenlandse afkomst was/waren.
Geadviseerd wordt goed te leten op de notabene's bij de rubrieksaanduidingen aangezien het voor het terugvinden van de juiste akte van belang is rekening te houden met de diverse gemeentelijke herindelingen in de Bommelerwaard.
In mei 2008 zijn de notabene's bij de rubrieksaanduidingen uitgebreid met aantekeningen over de gemeentenamen in de periode 1810-1817.
Aan diverse beschrijvingen zijn aantekeningen toegevoegd over ontbrekende akten waarvan de dubbelen in 2008 zijn geleend van het Gelders Archief te Arnhem om ze te scannen. Bovendien aantekeningen over (gedeelten) van registers die nog bij de gemeenten berusten omdat de openbaarheidstermijn nog niet helemaal is verstreken en waarvan in 2008 de al openbare akten ook zijn gescand. Voor de scanning was het - tegen de gebruikelijke manier van werken in - noodzakelijk registers toch te nummeren, ook al zijn ze fysiek nog niet aanwezig bij de archiefdienst. Dat zou tot verwarring aanleiding kunnen geven, maar in de inventaris is van dergelijke gevallen duidelijk melding gemaakt en ook in het depot zijn in de dozen bij die nummers verwijzingen geplaatst.
In juli 2009 zijn aan deze toegang toegevoegd de tafels (indexen) op papier van de overlijdens van Hurwenen 1950-1955, Maasdriel 1951-1960 en Rossum 1951-1960. Tegen de voorschriften waren die tafels destijds door de betreffende gemeenten niet opgemaakt. Bij een controle in 2008 bleek dat zo te zijn en was de gemeente Maasdriel verplicht die tafels alsnog te maken. Op verzoek van de gemeente heeft het streekarchief toen de genoemde indexen op papier gemaakt als selectie uit de op het streekarchief reeds aanwezige geautomatiseerde totaalindex op de openbare akten van de burgerlijke stand in de Bommelerwaard.
In november en december 2014 werd deze inventaris overgezet van een accesbestand naar Mais Flexis, omdat dat het systeem is waarmee het Regionaal Archief Rivierenland de archieven ontsluit (het Streekarchief Bommelerwaard ging per 1-1-2014 op in het Regionaal Archief Rivierenland). De meest recente registers zijn nog niet overgebracht, maar omdat de akten deels al openbaar mogen zijn, waren die openbare akten bij het Streekarchief Bommelewaard al gedigitaliseerd en per jaar voorzien van een fictief inventarisnummer. Eind 2014 werden deze fictieve inventarisnummers met beschrijvingen toegevoegd aan deze inventaris omdat in het Mais Flexissysteem de gedigitaliseerde archiefstukken in hun contekst, dus onder de inventarisnummers, worden getoond.
Jan Buylinckx (2007, 2008, 2009 en 2014).
Inventaris
1. Burgerlijke Stand van Bommelerwaardse gemeenten vanaf 1811
1.9. Gemeente Maasdriel
1.9.4. Overlijden
318-5561 Overlijdensakten gemeente Maasdriel
5552 , 1961 i
3151 Burgerlijke Stand van Bommelerwaardse gemeenten, 1811-1916 (geboorten), 1811-1941 (huwelijken) en overlijdens (1811-1966)
Inventaris
1. Burgerlijke Stand van Bommelerwaardse gemeenten vanaf 1811
1.9. Gemeente Maasdriel
1.9.4. Overlijden

318-5561 Overlijdensakten gemeente Maasdriel
5552
, 1961
Datering:
1961
Openbaar:
2012
Omvang:
1 band
Nadere toegang:

Ga
Kenmerken
Datering:
1811-1916 (geboorten), 1811-1941 (huwelijken) en overlijdens (1811-1966)
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Datering:
1811-1920 (geboorten), 1811-1945 (huwelijken) en overlijdens (1811-1970)
Dekking in tijd:
1811-1920 (geboorten), 1811-1945 (huwelijken) en overlijdens (1811-1970)
Omvang in meters:
57,37
Gemeente:
Regionaal
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS