Passewaaij

Buurtschap bij Tiel

Herkomst naam
De naam "Paesway" werd voor zover bekend in 1486 voor het eerst genoemd. In de loop van de tijd komen diverse spellingen voor. Deze buurtschap behoorde altijd tot Drumpt. In de buurt van deze polder lag een 'waai', hetgeen in het Middelnederlands poel of kolk betekent. In dit geval is het een rest van een dijkdoorbraak, ook wel wiel genaamd. Het woord 'pas' heeft in het Middelnederlands de betekenis van 'weg, gang of loop naar een bepaalde plaats'. Ook lager gelegen gronden, waarop elzen en wilgen werden geplant werden 'pas' of 'passe' genoemd. Vrij vertaald zou Passewaaij betekenen; de plaats bij de waai, de dijkdoorbraak. Tegenwoordig is er een wijk in de plaats Tiel met de naam Passewaaij.

Een andere verklaring kan zijn dat er een vroegere dijkdoorbraak heeft plaatsgehad op een paasdag. Dit zou dan gebeurd kunnen zijn in 1374. Het Chronicon Tielsense vermeldt dat in dat jaar een hoge waterstand tot Pasen (2 april) duurde.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?
1811 - 1817    gemeente Zoelen
1818 - 1956    gemeente Wadenoijen
1956 - heden    gemeente Tiel