Onze Organisatie

Bestuur en medewerkers

Bestuur

De samenwerking voor het beheer van de archieven van de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Neder-Betuwe, Maasdriel, Tiel en Zaltbommel heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De gemeentebesturen zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het archief. Basis van de regeling is de uitvoering van de Archiefwet waarin het beheer en de beschikbaarstelling van openbare archieven is geregeld. De archiefdienst voert deze taken uit.

Medewerkers

De archiefdienst wordt geleid door een directeur/streekarchivaris en volgt de rechtspositie van de gemeente Tiel. De dienst telt 22 medewerkers.