Ophemert

Dorp behorende tot de gemeente West Betuwe

Herkomst naam
In oude bronnen komen we diverse varianten van de naam voor. Een bron uit ca. 800-850, die is overgeleverd als kopie van rond 1170-1175, spreekt over Hamaritda. In 1007 komt Hameritte voor; in 1028 (bron in kopie overgeleverd) Hamirte, Hemerthe, in1307 Hemert. In 1522 wordt de plaats voor het eerst Ophemert genoemd.

De naamsverklaring voor de oudste schrijfwijzen: een afleiding met het verzamelsuffix itja komt waarschijnlijk van het Oudnederlandse 'hamar', dat steen of  rots betekent. De ontwikkeling van -a- naar -e- wijst op een ontstaan vóór de 7e eeuw. Onduidelijk is nog hoe de betekenis 'steen, rots' te combineren is met de ligging in het vlakke rivierkleigebied.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa? 
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1817    gemeente Varik    
1818 - 1977    gemeente Ophemert
1978 - 2018    gemeente Neerijnen
2019 - heden   gemeente West Betuwe