voorkant maandblad onze jonge meisjes 1897

Onze Jonge Meisjes

Onze Jonge Meisjes is een maandblad dat werd uitgegeven door de Nederlandse Meisjes Bond (NMB), van de oprichting in 1893 tot 1911. Exemplaren van voor 1900 waren tot nu toe nergens te vinden. Daarom zijn we heel blij dat we de eerste 3 jaargangen kunnen toevoegen aan onze krantencollectie!

Eindredacteur van het maandblad is de Tielse Henriette Wilhelmina Spiering, een christelijke weldoenster die veel heeft betekend voor de sociale en geestelijke ontwikkeling van meisjes en vrouwen. Ze is dochter van jurist en plaatsvervangend rechter Willem Spiering en Elisabeth barones van Balveren. Haar beide ouders sterven als Henriette (links op de foto hieronder) nog jong is. Samen met haar jongste zus Johanna Judith (r.), een gezelschapsdame en een paar nichten blijft ze in het ouderlijk huis aan de Sint Walburgstraat wonen.

 Portret van Judith Spiering

Evangelisatie
Henriette, ook wel H.W.S. genoemd, geeft leiding aan een zondagschool, begint een brei- en naaischool voor meisjes en is secretaris en penningmeester van een evangelisatievereniging. Voor deze vereniging koopt ze samen met haar zus het gebouw Eben-Haëzer aan de Gasthuisstraat en financiert ze de bouw van een christelijke school aan de Achterweg.

Briefkaart met Eben Haezer Kerk prentbriefkaart met afbeelding van christelijke school in tiel schoolklas jaren 20 christelijke school achterweg tielMeisjes en vrouwen
In 1890 wordt ze hoofdbestuurslid van de ‘Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes’. Het doel van deze vereniging is om meisjes en vrouwen te beschermen, te ondersteunen en op het goede pad te houden. Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd, vrouwenhuizen opgericht en informatie gegeven over personen bij wie meisjes in dienst willen gaan. In 1893 richt H.W.S. de NMB op. Deze bond is bedoeld voor ‘jonge meisjes, wier ernstig streven het is haar Heer en Heiland te volgen en ten allen tijden te doen wat Hem welgevallig is’.

Het blad Onze Jonge Meisjes van de NMB wordt uitgegeven door Van Loon in Tiel en verspreid onder leden van de vereniging. Het kost 60 cent per jaar. Er staan verhalen en gedichten in, mededelingen van de NMB, advertenties van en voor bondsleden, boekbesprekingen, correspondentie, etc. Voorkant maandblad Onze Jonge Meisjes

 mededeling in onze jonge meisjes advertentie en correspondentie in Onze jonge meisjes

Vanuit de NMB wordt ook de  Vereniging Zusterhulp opgericht. Deze vereniging biedt materiële en zedelijke steun aan alleenstaande vrouwen en meisjes in speciaal daarvoor bestemde huizen door het hele land. Zie onderstaand artikel uit de Nieuwe Tielsche Courant van 1904:

artikel over Zusterhulp Tiel in Nieuwe Tielsche Courant van 1904

Ziekenhuis Bethesda
Henriette en Judith richten samen in 1909 de Fundatie voor Christelijke Belangen op om het evangelie in Tiel te verspreiden. Met financiële steun van deze fundatie wordt onder meer ziekenhuis Bethesda geopend. Het bestuur van dit ziekenhuis bestaat bij de opening volledig uit vrouwen. De bestuursleden worden ook geacht regelmatig bij de patiënten in het ziekenhuis op bezoek te gaan.

patienten in het bethesdaziekenhuis in tiel begin 20e eeuw prentbriefkaart begin 20e eeuw met ziekenhuis bethesda

Stichtelijke publicaties
H.W.S. heeft veel stichtelijke werken gepubliceerd. Het bekendst is het Nieuw Bijbelsch Dagboekje (1902), met korte overdenkingen en versregels. Ze wordt in 1911 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en sterft volkomen onverwacht op 3 januari 1921, ’s morgens om half negen thuis, ‘terwijl zij bezig was met haar huispersoneel Gods Woord te lezen’, op 68-jarige leeftijd.

Nieuw Bijbels Dagboekje van HWS

Het werk gaat door
Het kapitaal van de zusters Spiering is ondergebracht in de Fundatie voor Christelijke Belangen die nu wordt beheerd door een curatorium. De Fundatie biedt financiële ondersteuning voor projecten in Rivierenland die zich richten op evangelisatie en het mentale welzijn van mensen. Daarnaast reikt de stichting jaarlijks de Spieringprijs uit voor een vernieuwend idee in de zorg in Rivierenland.