Meteren

Dorp behorende tot de gemeente West Betuwe

Herkomst naam
Een "curtis de Meteren" wordt in 1265 vermeld. In 1267 behoorde Meteren waarschijnlijk onder Malsen, het tegenwoordige Geldermalsen. Er wordt wel beweerd, dat het daarmee automatisch toebehoorde aan de Graaf van Bentheim. Dit laatste valt echter te betwijfelen. De Bentheims hadden er wel een hof, maar er heeft aan de Blankertseweg, in hetzelfde blok land "'t negentig morgen", nog een tweede kasteel gestaan. Dit is te zien op een tiendkaart van Meteren van het kapittel van St. Marie te Utrecht uit 1714.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Niets over opgenomen.

Gemeentelijke indeling

1811 - 2018    gemeente Geldermalsen
2019 - heden   gemeente West Betuwe