Mariënwaerdt

Voormalige heerlijkheid, landgoed bij Beesd behorende tot de gemeente West Betuwe

Herkomst naam

De heerlijkheid Mariënwaerdt ('de waard van Maria'), tegenwoordig het landgoed met de zelfde naam, is het gebied rond de in de twaalfde eeuw door de Norbertijner orde gestichte abdij bij Beesd. Na de Reformatie zijn de abdijgoederen in handen gekomen van Gedeputeerde Staten van het Kwartier van Nijmegen. In 1734 verkochten zij het bezit aan de adellijke familie Van Bylandt waarbij het landgoed ook de status kreeg van een hoge heerlijkheid.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1976     gemeente Beesd
1977 - 2018     gemeente Geldermalsen
2019 - heden    gemeente West Betuwe