Loevestein

Vesting bij Poederoijen

Herkomst naam
Het meest westelijke puntje van de Bommelerwaard, waar Maas en Waal samenkomen, is in de veertiende eeuw bezit van de familie Van Horne, heren van Altena. Tussen 1357 en 1368 bouwt Dirk Loef van Horne er een stenen huis: Loevestein. Het strategisch belangrijke gebied is een leen van de graven van Holland. Een enclave dus in de Gelderse Bommelerwaard. Het gebied is door de Merwede en de Maas gescheiden van Holland. Bij de gemeentelijk herindeling van 1811, wanneer Nederland onderdeel is van het Franse keizerrijk, worden Loevestein en Munnikenland onderdeel van de nieuwe gemeente (mairie) Poederoijen. Deze feitelijke situatie wordt in 1814 vastgelegd bij een provinciale grenswijziging. In het Staatsblad van dat jaar nummer 84 wordt het besluit gepubliceerd van 20 juli 1814 nr. 25 met in artikel 3 de zin: ‘De vesting Loevestein en naburige landen, gelegen op den westelijken uithoek van den Bommelerwaard, zal aan de provincie Gelderland worden toegevoegd’.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Tot welke gemeente behoort de vesting?

1811 - 1955    gemeente Poederoijen
1955 - 1999    gemeente Brakel
1999 - heden    gemeente Zaltbommel