Lezing Physica

Dr. C.G. van der Linden: “Verbetering van droogte en zout tolerantie van gewassen”.

Tijdstip: 20.00 - 22.30 uur
Locatie: Regionaal Archief Rivierenland, Tiel

Het bestuur wenst u allen een gezond en voorspoedig 2019

1543e lezing Physica

Verbetering van droogte en zouttolerantie van gewassen
Gerard van der Linden, Plantenveredeling Wageningen University & Research

Planten worden continu blootgesteld aan veranderende omstandigheden die groei en voortplanting beïnvloeden. Dit kunnen ziektes en plagen zijn, maar ook weersomstandigheden. Planten kunnen hiervoor niet weglopen, en hebben daarom mechanismen ontwikkeld die ze beschermen tegen deze omstandigheden. Onze Westerse gewassen zijn verwend om ze veel mogelijk te produceren, maar niet gewend om zelf weerbaar te zijn tegen minder dan optimale omstandigheden. En de verwachting is dat met de klimaatverandering, en met schaarser worden van onze natuurlijke bronnen, de gewassen steeds meer zullen worden blootgesteld aan deze stressvolle groeicondities.

Bij de afdeling Plantenveredeling van Wageningen University & Research onderzoeken we welke eigenschappen gewassen nodig hebben en kunnen gebruiken om goed te blijven presteren wanneer de omstandigheden niet ideaal zijn. Wat zijn slimme oplossingen om met minder water om te gaan? Minder verdampen, of dieper gravende wortels? Als verzilting toeneemt, kan de plant het zout dan buiten houden, of op een andere manier zorgen dat het zout de plant niet beschadigt? En, heel belangrijk, wat is het wisselgeld van deze aanpassingen: gaat dit ten koste van de opbrengst?

In deze presentatie vertel ik welk effect droogte en verzilting hebben op de groei en ontwikkeling van planten, hoe planten zich aanpassen aan deze omstandigheden, en hoe we met behulp van onderzoek en veredeling gebruik kunnen maken van deze kennis om onze gewassen te verbeteren. Dit helpt ervoor te zorgen we in de toekomst de wereldbevolking op een verantwoorde manier van gezond en gevarieerd voedsel kunnen voorzien.

De website van Natuurkundig Gezelschap PHYSICA

09-01-2019