Lezing Physica

,,De invloed van CO2 op de klimaatverandering,,

Locatie: Regionaal Archief Rivierenland
Inloop: vanaf 19.30
Aanvang: 20.00 uur
Spreker: de heer A. Cloosterman

Er is sprake van een regionale verandering van het klimaat. De volgende verschijnselen spelen hierbij een rol: temperatuur, wind, neerslag en droogte. De gemiddelde wereldtemperatuur (land en zee) is in de afgelopen 18 jaar nauwelijks gestegen. Vanaf het begin van de industriële revolutie heeft er een gemiddelde opwarming plaats gevonden van 1,2 graden Celsius. Hiervan is CO2 voor 0,23 graden verantwoordelijk.
De temperatuurstijgingen zijn vooral te wijten aan natuurlijke oorzaken. De mens gaat echter niet geheel vrijuit door het kappen van oerwouden en de enorme verstedelijking. De inleider gaat hier verder op in. Er zijn steeds meer wetenschappers (sceptici), die ontkennen dat CO2 de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering. Het gehele bestaan van de Aarde is gepaard gegaan met regionale veranderingen. Denk aan de ijstijden en het subtropisch klimaat dat op de Noordpool heeft geheerst. In die tijden was er nog geen menselijke emissie van CO2. Klimaatverandering op Aarde is de norm! De inleider zal uitleggen hoe het broeikasgas CO2 werkt en aan de hand van wetenschappelijk onderzoek toelichten, dat dit niet de belangrijkste oorzaak kan zijn van klimaatverandering. Het afremmen van de snelheid van de Warme Golfstroom heeft een veel grotere invloed op een klimaatverandering.  De overheid is er bij gebaat om de CO2 mythe in stand te houden door de enorme inkomsten die via heffingen worden binnen gehaald. Wereldwijd is dit 1 miljard dollar per dag! Het zijn het bedrijfsleven en de burger die het gelag betalen.

Ap Cloosterman is in leidinggevende functies werkzaam geweest in de chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie. De laatste 10 jaar had hij een eigen adviesbureau: ‘Cloosterman Management Ondersteuning’. Naast interim-management en uitvoerder van projectopdrachten was hij ook assessor bij de Raad voor Accreditatie. Hiervoor heeft hij assessments (ISO 9000, HACCP, VCA) uitgevoerd in Nederland, België, Engeland, Ierland, Singapore, China, India, Libanon en Egypte.

Na zijn pensioen op 68 jarige leeftijd (2005) heeft hij aan verschillende universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in Nederland colleges gevolgd op de volgende terreinen: relativiteitstheorie, astrodeeltjes fysica, basis sterrenkunde, witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten, planeten en exoplaneten, de evolutie van het Heelal, het veranderende klimaat, gevolgen van klimaatverandering,

Daarnaast heeft hij op universiteiten in Engeland en Frankrijk colleges gevolgd in: Gravity, the Big Bang, Black Holes en Gravitational Waves, Climate Change, Monitoring Climate from Space.

 

10-01-2018