Lezing Physica

Mevrouw N. Vrisou van Ecka: Het Nederlandse hoogspanningsnet in ontwikkeling

Tijdstip: 20.00 - 22.30 uur
Locatie: Regionaal Archief Rivierenland, Tiel

De energiemarkt is momenteel volop in beweging: de gaswinning en de inzet van kolencentrales worden afgebouwd en er wordt volop geïnvesteerd in duurzame energie en tijdelijke opslag van energie. De productiecapaciteit voor groene stroom zal naar verwachting de komende jaren verder groeien. Deze toename is met name te danken aan de bouw van nieuwe windparken op zee, mede omdat de kosten daarvoor steeds verder afnemen. De recente aanbesteding van het windpark Hollandse Kust Zuid, waarbij geen aanspraak wordt gemaakt op de subsidieregeling, is daar een goed voorbeeld van.

Ook de internationale handel in energie neemt toe. Door verdergaande integratie van de Europese energiemarkt dalen de prijzen, wordt steeds efficiënter gebruik gemaakt van de aanwezige energiebronnen en verbetert de leveringszekerheid.

Deze ontwikkelingen kunnen alleen doorgang vinden als het Europese elektriciteitsnet de energie ook daadwerkelijk kan transporteren. Het hoogspanningsnetwerk is de daarvoor belangrijkste hoofdslagader. Dit netwerk verbindt elektriciteitsproducenten met consumenten en sluit elektriciteitsmarkten op elkaar aan.

Echter op dit moment zijn er al op diverse netonderdelen onvoldoende mogelijkheden om onderhoud te kunnen uitvoeren en nemen de kosten voor het in balans houden van vraag en aanbod van energie toe. Om dit te verbeteren worden oude verbindingen vervangen, nieuwe verbindingen aangelegd en extra hoogspanningsstations gebouwd. Ook worden nieuwe energiecentrales op het net aangesloten, met name wind- en zonneparken. Zo is er het afgelopen jaar ca 700 mln geïnvesteerd in het Nederlandse hoogspanningsnet en zullen ook de komende jaren grote investeringen nodig zijn. Grote projecten met vaak een hoge impact op omgeving, die dus veel interactie met belanghebbenden kennen, en waarin continue aandacht is voor veiligheid en leveringszekerheid.

In deze presentatie wordt u verder meegenomen in de huidige ontwikkelingen in de energiemarkt en hun effecten op het Nederlandse hoogspanningsnet; daarnaast wordt een inkijkje gegeven in het verloop van de projecten, die nodig zijn om het net op orde te houden en de leveringszekerheid te borgen.

De website van Natuurkundig Gezelschap PHYSICA

13-03-2019