Lede en Oudewaard

Buurtschap bij Kesteren

Herkomst naam
Lede en Oudewaard zijn twee kleine buurtschappen, voorheen twee afzonderlijke heerlijkheden.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?

1811 - 1817    gemeente Lienden
1818 - 1821    gemeente Lede en Oudenwaard
1822 - 2001    gemeente Kesteren
2002 - heden    gemeente Neder-Betuwe