Klachten

Wij hopen dat je bezoek bij het Regionaal Archief Rivierenland nuttig en plezierig was. Wij stellen alles in het werk om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als er iets mis gaat, dan zullen wij proberen dit te verhelpen. Maak daarom je klacht en/of suggestie aan ons kenbaar via het klachten- en suggestieformulier.

Een klacht wordt gezien als een uiting van onvrede over een behandeling of bejegening.

Mogelijkheden:

  • Als je een klacht wilt indienen tijdens je bezoek aan het Regionaal Archief Rivierenland, neem dan contact op met de studiezaalmedewerker. Hij/zij zal proberen je klacht zelf op te lossen of je in contact te brengen met een collega die de klacht kan afhandelen.
  • Als je klacht niet tijdens uw bezoek kan worden afgedaan, dan kun je de aard van de klacht omschrijven in een formulier dat je kunt opvragen bij de balie. Het volledig ingevulde formulier kun je afgeven bij de infobalie. Je klacht wordt behandeld door de directeur.
  • Als je een klacht hebt en niet in de gelegenheid bent om het Regionaal Archief Rivierenland te bezoeken, dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de directeur van het Regionaal Archief Rivierenland. Stuur je brief naar:

Regionaal Archief Rivierenland
T.a.v. De directie
J.S. de Jongplein 3
4001 WG Tiel

Klachtenprocedure
De directeur stuurt je binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht een bevestiging. De directeur zal binnen 14 dagen een antwoord geven op je klacht (indien gewenst schriftelijk). Als het niet lukt om binnen deze termijn te reageren, dan krijg je hiervan schriftelijk bericht. Als je niet tevreden bent over de behandeling van de klacht, dan kun je je opnieuw wenden tot de directeur. Deze zal dan aangeven hoe je  een bezwaar-/beroepsprocedure kunt starten.