Klachten

Wij hopen dat u uw bezoek bij het Regionaal Archief Rivierenland nuttig en plezierig vindt. Wij stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als er iets mis gaat, dan zullen wij proberen dit te verhelpen. Maak daarom uw klacht en/of suggestie aan ons kenbaar via het klachten- en suggestieformulier.

Een klacht wordt gezien als een uiting van onvrede over een behandeling of bejegening.

Mogelijkheden:

  • Als u een klacht wilt indienen tijdens uw bezoek aan het Regionaal Archief Rivierenland, neem dan contact op met de studiezaalmedewerker. Hij/zij zal proberen uw klacht zelf op te lossen of u in contact te brengen met een collega die de klacht kan afhandelen.
  • Als uw klacht niet tijdens uw bezoek kan worden afgedaan, dan kunt u de aard van uw klacht omschrijven in een formulier dat u kunt opvragen bij de balie. Het volledig ingevulde formulier kunt u afgeven bij de infobalie. Uw klacht wordt behandeld door de directeur.
  • Als u een klacht heeft en niet in de gelegenheid bent om het Regionaal Archief Rivierenland te bezoeken, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directeur van het Regionaal Archief Rivierenland. Stuur uw brief naar:

Regionaal Archief Rivierenland
T.a.v. de directie
J.S. de Jongplein 3
4001 WG Tiel

Klachtenprocedure:

De directeur zendt u binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw klacht een bevestiging. De directeur zal binnen 14 dagen een antwoord geven op uw klacht (indien gewenst schriftelijk). Als het niet lukt om binnen deze termijn te reageren, dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht, dan kunt u zicht opnieuw wenden tot de directeur. Deze zal u dan aangeven hoe u een bezwaar/beroepsprocedure kunt starten.